Nockbräda dimension


Jag håller på med takläggning och skall montera en ny nockbräda vilken bör vara 32mm tjock (enligt Mjöbäckspannan), samt 170mm hög. Snabbt bygge av takställning, hilfe! Skruv till nockbrädeshållare (Benders)? Vid lätta undertak, läs under kapitel ”Lätt undertak”,. Höjd nockbräda i mm (räknat från undertakets spets).

Läktavstånd Antal pannor. Med vår justerbara nockhållare används 45xmm eller mm bärläkt även som nockbräda. Rekommenderat max avstånd för strökläkt är 6mm cc ( centrum till centrum). Fäst enbart ändarna på läkten först. Resten spikar du tillsammans . Konstruktionsexempel tak.

Anpassa nockbrädans höjd så att nockpannorna vilar på såväl takpanna som på nockbrädan. Nortegl använder nockanslutningspannor som översta pannrad. Dessa kräver att översta bärläkten är mm högre än övrig bärläkt.

Kontrollera beräkningen som gjorts genom att mäta ut. Vid förenklade underlagstak används bärläkt med minsta dimension 45xmm vid takstolsavstånd max. Ströläkt behöver bara användas om det särskilt anges.

Skillnader mellan de olika takpannorna: Nortegl – Vid takfot och nock läktas med stående 45xmm läkt, eller på annat sätt så att dessa läkt blir mm. Nockpannorna ska vila mot takpannor och nockbräda. För nockbrädans bred lägg pannor nå var sida om nocken. Brädans bredd är ca 6-cm.

Ställ brädan på nocken, provlägg nockpannor. Viktigast är att nocken vilar på takpannorna och att . Spika ströläkten med max 600. Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak. I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . C-måttet är avståndet från sida nockbräda till överkant övre bärläkt).

Ventilationsintag vid takfot: Motsvarande till min mm fri spalt. Evakuering av ventilationsluft vid nock: Motsvarande till min mm fri spalt. Se även Monier Roofings monteringsanvisningar för taktegel.

Alla mått och angivelser i detta produktblad . Montering av fästa för nockbräda. På bärande undertak får avståndet inte överstiga. På förenklat undertak spikas ströläkten i tak- stolarna, avståndet får . Plåttäckning vid huvar, takluckor, ränndalar etc.

Planera utsättning av strö- och bärläkt så att kapning av pannor undviks. Nockbrädan bör vara minst mm bred. Lägg ut ett par takpannor på var sida. Anpassa höjden på nockbrädan så att nockpannan vilar både på nockbrädan och på takpannorna närmast nocken. Det går att använda bärläkt som nockbräda med en nockbrädshållare.

Nockbyglarna gör att nocken lyfts och skapar därmed ventilationen. För montering av plåtnock, se pro- duktblad på vår hemsida. För att få rätt höjd på nockbrädan vid Carismanock , . Magnus Österberg står uppe på ett entrétak och visar hur man monterar vindskivor. RAW HP 5kan monteras under pannor av tegel eller betong, plåt, bandtäckning samt andra hårda takma- terial, där underlagstäckningen fungerar som. Den här takpannan i stålplåt – eller fantompanna som den också kallas – ger ditt hustak en elegant framtoning med ett formspråk som knyter an till en enkupig panntradition.

Pannan är ett ekonomiskt val – sett till inköpskostna läggningsarbete och underhåll.