Nockbräda höjd


Höjd nockbräda i mm (räknat från undertakets spets). Läktavstånd Antal pannor Läktavstånd Antal pannor. Anpassa nockbrädans höjd så att nockpannorna vilar på såväl takpanna som på nockbrädan. Nortegl använder nockanslutningspannor som översta pannrad. Dessa kräver att översta bärläkten är mm högre än övrig bärläkt.

Jag har lagt tak med Benders pannor enligt anvisningarna och håller nu på att lägga nockpannorna. Jag tog till i underkant med nockbrädan. Ska takpappen vara under nockbrädan eller tvärtom? Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Virke till ströläkt, 25×mm, Virke till bärläkt, 25×mm, Virke till nockbräda , mm tjock, List till ventilerad nock, 12×mm, Förzinkad trådspik, Takpannor,.

Oavsett vilken typ av nockbräda du väljer, är det viktigt att den kommer på rätt höjd. Tänk på att vid arbeten över två (2) meters höjd ska du använda fallskydd. För att få rätt höjd på nockbrädan , som bör vara minst mm bre lägger du ut ett par takpannor på var sida om nocken och provar sedan med en nockpanna, se bild 5. Du kan också använda vår justerbara nockbrädshållare, se bild 5. Använd då mm eller mm bärläkt även som nockbräda. Vid brantare tak- lutning minskas detta mått något, så att nockpannan täcker översta pann- raden ordentligt.

När du satt nockbrädan på plats monterar du nock- och. Det optimala är att nockpannan vilar både på nockbrädan och på takpannorna. Det är bättre att nockpannan ligger på takpannorna vid nocken, än att den ligger och . Nockplanka: virke sort G4-eller bättre, tjocklek ≥ mm.

Nockbräder: virke sort G4-2. Utförande av valmade nockar. Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak. Montering av nockband och nockpannor. I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . Lägg ut ett par takpannor på var sida.

Anpassa höjden på nockbrädan så att nockpannan vilar både på nockbrädan och på takpannorna närmast nocken. Det går att använda bärläkt som nockbräda med en nockbrädshållare. Det mest optimala som kan uppnås är då nockpannan hamnar så att den vilar på . Ersätter traditionell nockbräda. Universalhöjd som passar alla taklutningar upp till grader. Fågelband för montering på bärläkt vid takfot.

Självhäftande tätningskil av elastiskt Polyurethanskum. Tätar mellan takpanna och plåtbeslag. Oberoende av vilken nockbräda man väljer så är det viktigt att den kommer på rätt höjd. Kockpannorna ska alltid vila på nockbrädans överkant och tegelpannornas våghöjder.

Det är viktigt att man ser till att man står stadigt när man lägger tak och det gäller speciellt om det är väldigt brant. Man ska vara väl förankrad med . Tjockleken på nockbrädan ska vara minst mm. Vid vinkelränna ska en bärläkt placeras på vardera sida om och parallellt med rännan så att kapade pannor får stöd (se bild 14).