Nockbräda montering


Säsongens första hur gör snickaren börjar med att Magnus monterar en Nockbräda. Magnus Österberg står uppe på ett entrétak och visar hur man monterar vindskivor. Montering av vinkelränna 1. Vinkelrännebeslag vid nock, 2. Kompletterande underlagstak, 5. Stödregel för vinkelränna, 7.

Höjd nockbräda i mm (räknat från undertakets spets). Takboar eller annat sk lätt undertak, är ett . Läktavstånd Antal pannor Läktavstånd. Nockpannorna ska vila mot takpannor och nockbräda.

För nockbrädans bred lägg pannor nå var sida om nocken. Brädans bredd är ca 6-cm. Ställ brädan på nocken, provlägg nockpannor.

Kontrollera att nockpannorna vilar på . Jag håller på med takläggning och skall montera en ny nockbräda vilken bör vara 32mm tjock (enligt Mjöbäckspannan), samt 170mm hög.

Hållare för enkel montering av nockbräda. Ställbar nockbrädshållare som passar läkt upp till mm. Vid tums läkt: per 6mm nocklängd. LADDA NER MER INFORMATION. Produktinformation (PDF).

Vid brantare tak- lutning minskas detta mått något, så att nockpannan täcker översta pann- raden ordentligt. Avvikelser från denna rekommendation kan. MONIER inte ta ansvar för. Läs gärna hela monteringsanvisningen innan arbetet med montering av takpannor med tillbehör påbörjas. Konstruktionsexempel tak.

Utförande av valmade nockar. Jump to: Play – Descripton – Download – Links . För att få rätt höjd på nockbrädan vid Carismanock, använd tabell 3. För montering av plåtnock, se pro- duktblad på vår hemsida. Nockbrädans höjdmått är i mm, räknat från under- takets spets.

Icopal underlagsprodukter för montering på fast underlag. Vilken underlagsprodukt du ska välja beror delvis på vilken typ av yttertak huset ska få, men även en rad andra faktorer, t ex hur smidig och snabb produkten är att montera, hur länge det dröjer innan ytskiktet kommer på plats och vilken lutning taket har. Denna remsa dras ner mot och ut på närmaste ströläkt, så att nockens ventile- rade öppning täcks.

Tät nock, med eller utan nockbräda , ordnas genom täckning från ena sidan över nock eller nockbräda och mekanisk fästning.