Nockplåt montering


Montering av rännkrok och fotplåt. Innan fotplåten monteras sätts rännkrokar på plats. Justera vid behov så att takplåtarna löper parallellt mot takfoten.

Detta görs genom att tillfälligt lossa skruv enligt ”F” ovan, för att sedan vrida plåtarna i riktning ”G” eller ”H” tills plåtarna följer takfot . Börja alltid med den första plåten vid gaveln och takets nedre högra hörn. Plåtarna ska monteras nedifrån och upp. För bästa möjliga tätning ska tätband användas.

Lägg nockplåten på plats och markera på båda sidorna av varje profilhöjning. Klipp av en flick genom att använda både höger och vänster sax. Byggmax ger dig tips och råd på hur du lyckas med att lägga tak, detta är del fyra där vi hjälper dig med att. Hej, Jag har lagt på plåttak (Fantompanna från Byggmax) på vårt fritidshus.

Jag har satt upp gavelbeslagen och nu kommit till nockplåten. Fäst nockplåten i profiltopparna på takplåtarna med överlapps skruv. Takplåten möts från båda sidor av taket och nockplåten monteras för att täta springan mellan plåtarna. Tillverkas i Blank polyester och GreenCoat Crown BT Mat. Vid lägre terrängtyp än bör.

Areco kontaktas för korrekt dimensionering av fästdon. I följande monteringsanvisning är underlaget underlagspapp med takfotsbräda vid takfot. Denna detalj kan utföras på andra sätt, men tak- läggningsmetoden är densamma.

För att minska temperaturrörelser gäller, att samtliga beslag ska fästas in utan gemensamma skruvar i överlappen, dvs skruvarna får inte gå igenom båda beslagen. Använd Plannja vinkelränna om taket . Värt att veta vid montering av plåttak. Ett problem när man ska lägga plåttak är att man oftast inte kan gå på takplåten. Den är begränsat gångbar.

Du måste därför planera arbetet så att du i första hand kan utnyttja bärreglarna som fotstöd och i annat fall använda stege. Men kontrollera alltid att stegen är fast förankrad. De är vattentäta, lätta och hållfasta, vilket medger enkel montering och användning.

Takfolie med ventilationsspalt ≥ 1mm. Skärning tak–vägg, ändvägg. Denna här foldern ska försöka lotsa er genom monteringen av ert nya tak. Först går vi igenom förberedelser, och därefter kommer vi gå igenom själva monteringen av ditt nya tak. Läs igenom hela broschyren innan ni börjar så är ni väl förberedda.

Snyggt plåttak för egen montering. Beslag täckande kanten mellan tak och gavel. Nockpanna för alla TP-profiler.