Ny fasad utanpå den gamla


Jag tänkte slå på ny stående träpanel utanpå min befintliga träpanel. Skillnaden är dock att jag tänkte hoppa över det där med luftspalt. Risken för kapilärverkan mot den befintliga fasaden känns låg men hur är det med luftspalten för torkning av ev. Om du blir trött bara vid tanken på att byta ut en gammal och trött fasadpanel, så har vi en fin nyhet åt dig: Du kan faktiskt hoppa över en del moment och fästa den ny panelen utanpå den gamla.

Jag har ett fritidshus med stor oinredd vind och vill byta fasadpanel. Kan jag spika ny panel utanpå utan att få problem med kondens?

Man rekommenderar att man bygger ny fasad utanpå den gamla om det är möjligt. Det är i regel alltid bättre än att demontera en fasad såvida den inte är rutten. Enda problemet är väl att fästa den nya fasaden.

Man bör inte spika med stålspik genom aluminium pga korrosionsrisk. Kanske man bör använda . Några frågor kopplade till detta: 1) Om vi lägger på ny panel utanpå den gamla , behöver vi kompletteringsisolera då? Tilläggsisolering utanpå huset kan bli ful med djupt liggande fönster, fasad hängande över grunden och konstiga anslutningar mot tak och eventuella utbyggnader som takkupor och verandor.

Sedan är det så att man kanske inte behöver byta ut fasaden , utan det räcker med att renovera den. Det är ett alternativ som noggrant bör övervägas, då det kommer att bli betydligt billigare.

Att byta ut den gamla fasaden och ersätta den med ny , och samtidigt måla den (vilket är en bra idé) kostar inte så mycket . Ny på sidan för sedan i höstas när vi köpte vårt gamla hus på landet så har jag googlat på diverse saker och jag hamnar alltid här 🙂 Vi har en gammal kåk med rejäla stockar i väggarna och brädfodring utanpå. Att tilläggsisolera fasaden ska du nog låta bli, blir väldigt dyrt om det skall göras snyggt. Börja med att riva bort de gamla panelbrädorna, fodren och knutbrädorna. Till slut kändes det så olustigt att vi var tvungna att välja.

Fallande tegelbitar blev ju en fara för både barn och bilar, säger Björn som under . Det finns situationer när det blir motiverat att sätta en ny panel på huset, det är då angeläget att välja dimensioner och utförande av den nya panelen som överensstämmer med husets ålder och karaktär. Två saker som ökar livslängden är att panelen slutar en bra bit ovanför mark samt att taksprånget är stort. Det kan räcka med några centimeter längre taksprång för att panelen ska få ett bättre skydd. Oftast är det norrsidan som först visar tecken på röta och då framförallt vid ändträet, längst ner på fasaden. Det gör att du inte behöver gipsskiva som vindskydd.

Var noga med att få distansregel i våg. Momenten är i övrigt desamma som för stående panel. Gamla hus är ofta lite vridna av ålder.

Jag kommer ändå att sätta ny panel på hela huset pga att jag. Ny panel på gammal plastfärg? Ny brädfodring utanpå gamla ? Kan man såga bort de centimeterna och lägga fjällpanel där istället, för att jämna ut ytan, och sedan .

Att isolera ytterväggen utifrån är det mest lämpliga på grund av att den gamla väggen då får något högre temperatur. Det är ett omfattande arbete eftersom även fasaden måste bytas eller tas ner. Om du har planer på att förändra husets fasad är det här ett utmärkt tillfälle att samtidigt tilläggsisolera. I denna arbetsanvisning visar vi bägge utförandena.

När man bestämt sig för en ny fasad på huset så skall man tänka långsiktigt och tilläggsisolera rejält. Laga och täta eventuella sprickor och felak- tigheter i gamla fasaden. Då reglade man på den gamla fasaden , utanpå läkten, med 45xoch isolerade med Isover. Snickarna som gjorde burspråket var inte helt.

Det skulle vara intressant att veta vad denna 70-talsrenovering egentligen kostade, med tilläggsisolering, ny fasadpanel och allt. Nu i slutändan år senare, måste den göras om . Vi börjar med att väderskydda huset innan vi river den gamla fasaden. Sedan tar vi bort allt ända ner till stommen, d. Därefter sätter vi en spikläkt på x mm, alt. När detta är klart så lägger vi på ny isolering, vindduk, alt.

Det är lämpligt att tilläggsisolera fasaden om den ändå ska renoveras. Det kan till exempel vara dags för omfattande underhåll, eller så vill man ändra på husets karaktär eller återskapa dess ursprungliga utseende. Den merkostnad och det merarbete som en tilläggsisolering medför lönar sig – genom minskade .