Ofalsade tegelpannor


Det finns både falsat och ofalsade tegelpannor samt särskilda takpannor för flacka tak. Väljer du ofalsade tegelpannor , bör taklutningen vara minst graders lutning. I annat fall kan vatten tränga in mellan tegelpannorna och undertaket.

Eftersom vattenavrinningen är sämre på flacka tak bör man istället välja särskilt . De falsade pannorna Hansa, Hansa rak framkant, Tvilling och Piano har betongpannans lättlagda egenskaper i kombination med lerteglets rustika charm. Att bestämma formen på tegelpannor innebär ett val.

Som utgångspunkt finns två olika sorters tegelpannor – ofalsade och falsade. Den ofalsade tegelpannan har gamla traditioner i Sverige och många arkitekter föredrar fortfarande just den typen av panna. Av estetiska skäl kan det också vara ett krav från . Ett falsat taktegel är lätt att lägga och ligger säkert, och tack vare att tegel är ett förhållandevis lätt material är arbetet inte speciellt tungt. Det ofalsade takteglet, till exempel Vittinge, ger å andra sidan taket ett mer klassiskt och levande intryck.

Det är inte ovanligt att taket kan ligga i över. Lertegel har dessutom lång livslängd. Hos BAUHAUS hittar du ett stort sortiment av taktegel, tegelpannor , takpannor och tillbehör för tätning, ventilation och taksäkerhet – Allt från Monier.

Alltid dagars öppet köp! Ofalsade tegelpannor fungerar av erfarenhet tillfredsställande vid en minsta lutning 1:(cirka 22°). Takstolarna som bär taket får då en passande form och en lämplig konstruktionshöjd. Vindsutrymmet kan utnyttjas till bostadsändamål eller förvaring.

Denna takkonstruktion är funktionell och därför vanlig till småhus. Alla tegelpannor skall lägges på ”kallt” undertak. Det förutsättas att korrekt isolering och fuktspärr använts i konstruktionen.

Undertaket skall vara tillräckligt styvt, vind- och vattentätt. Jag håller med om att falsat är tätare dock, särskilt jämfört med enkupigt tegel och det kan säkert vara ett skäl om man huset står på ett särskilt utsatt ställe. Annars har ju taktegel funkar i några hundra år.

Jag har också funderat i dessa termer och tittat på falsat tegel. Jag valde klassiska Vittinge tvåkupigt till . Vanligast är tvåkupiga pannor som är enklast att lägga. Oavsett vad har vi på K-rauta bra pris på tegel och takpannor. Ett nytt och snyggt tak förhöjer helhetsintrycket och kan även höja värdet på huset.

Några av våra produkter är betongpannor, nockpannor och ändnock. Ett riktigt bra tak är viktigt för ditt hus men det är inte bara ett bra skydd utan det ska även vara snyggt att titta . Med tätningsband i fogarna.

Utan tätningsband i fogarna. Falsade på underlagstäckt trä. Ofalsade på underlagstäckt trä. Förutsättning för användande av Divoroll Top RU under ofalsade tegelpannor (Vittinge, Dantegl) är att dessa pannor monteras med optimalt läktavstånd. Tegel – eller Betongpannor.

Optimalt läktavstånd se sid 9. De material man använder idag tegel , plåt och papp är heit vattenavvisande. Regnvattnet måste ledas bort genom takavvattningssystem av rännor och rör, oftast i plåt. Det finns ofalsade , falsade, glaserade, enkupiga och tvåkupiga tegelpannor.