Olika takstolar


Här finner ni de olika takstolsmodeller som finns från takstolsspecialisten. Ta del av vårt sortiment av takstolar. Takstol , del av den bärande konstruktionen i ett yttertak, i sin enklaste form bestående av två mot varandra lutande sparrar, som möts i taknocken och nedtill sammanbinds av en horisontell bjälke.

Vissa takstolar tillverkas av limträ, men vanligast vid småhusbyggen är att man använder konstruktionsvirke. Det finns flera olika slags takstolar. Mansardtak – ett sadeltak med två olika taklutningar inom de båda takfallen ( brutet tak).

Tak kan utformas med olika nockar, veck, hörnor och övergångar från delar med god lutning till flacka partier. För den del av verandataket som går in över det ursprungliga huset används uppstolpade takstolar. Beroende på vad som ska byggas krävs olika typer av takstolar.

Klicka här för exempel på olika takstolsmodeller. Vanligast bland takstolar är fackverk. Dessa är ramstänger som bildar slutna triangelmönster av sammanbundna diagonaler.

Denna typ av takstolar är fribäran. Nedan visas ett par av våra vanligaste takstolsutföranden.

Bilden med en kortfattad text är en generell beskrivning, kontakta oss så hittar vi tillsammans den bästa lösningen. För att skicka offertförfrågan, klicka på takstol nedan och fyll i formuläret. En takstol är de bärande konstruktioner av trä, järn eller armerad betong som ett taklag består av.

Uppgift: Bygg en takstol eller flera enligt nedanstående modeller. I takstolshallen i Bergstena produceras CE-märkta takstolar helt enligt kundens specifika behov. Vi kan på ett effektivt sätt tillverka takstolar till såväl mindre byggnader som mer komplexa taklösningar.

Takstolarna kan göras i både liten eller stor . Till höger ses några exempel på olika takstolar. Unikt är också det färdigkapade stomkonceptet som gör det möjligt att . Uppstolpad takstol – används om man vill bygga om ett platt tak till ett sadeltak. Möjligheterna till kombinationer och speciallösningar är oändliga, t. Fackverksbalk – används t. Maskinprovat, torkat och hyvlat . Handbjelkar alnar, t. Ribbor 71o alnar, samt tums. Naglar och skrufvar – obestämdt.

Men hvar och en inser lätt, att styrkan af de olika pjeserna ej är . Ribby Ängar utanför Stockholm, Flerbostadshus, ½ plan med valmat tak och stor balkongkupa.

Broknektar för järnväg, Broknektar för bilväg, BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning och Nordiska Byggträ för formbågar för tunnel . Beijer har lång erfarenhet av takstolar och avtal med de bästa tillverkarna över hela landet. Den exakta kalkyleringen gör också att en måttbeställd takstol blir mer kostnadseffektiv. För att kunna leverera över hela landet har vi avtal med flera olika professionella tillverkare. Det är de som håller uppe taket helt enkelt. Vissa väljer att bygga sina egna takstolar , men det finns en trygghet i att köpa dem prefabricerade.

Vi på Roslunde har flera års erfarenhet av takstolstillverkning och -konstruering. Alla våra takstolarär CE-märkta och tillverkas i vår fabrik i Deje, Värmland. Utöver standarstillverkning av olika typer av takstolar , gör vi även specialanpassade takstolar för mer speciella huskonstruktioner och färdigkapade lösvirkesstommar för . Den bärande delen i takets konstruktion vilar på takstolarna. Taket hålls helt enkelt uppe av takstolar. Den visar också virkesåtgång för bland annat spontat virke, lockpaneler och reglar.

Lathunden är framtagen för verksamma i . Limträ är ett konstruktionsmaterial och tillverkas i olika hållfasthetsklasser. Tillverkningsstandard för svenska marknaden är hållfasthetsklass GL30. Vissa limträbalkar tillverkas genom klyvning av limträbalkar i klass GLoch får då hållfasthetsklass GL28.

Limträ sätter inga gränser för träbyggnadsteknikens möjligheter.