Oljehärdad board undertak


Det viktigaste är UNDERLAGSTAKET. Taket på villan är inte helt tätt och därför är underlagstaket så betydelsefullt. Det håller vatten och yrsnö borta från. Halvhårt: träfiberskivor Ytbehandlade träfiberskivor, till exempel oljehärdad masonit.

Hur ska vi tänka kring det. Normalt går det att laga ett undertak och återanvända tegelpannorna. Men det är svårt att avgöra utan mer information och bilder. Vårt tak är ett tegeltak. Funderar lite smått på masonit som läggs på befintligt undertak som då är rensat på typ trekantslister och strö och bärläkt.

Kom ihåg att det ska vara oljehärdad masonite 😉 . Vattenavstötande oljehärdad hårdboard med högre fuktbeständighet än standardskivan. En boardskiva som totalimpregnerats genom nedsänkning i tallolja och därefter härdning i hög temperatur. Processen gör skivan mycket slitstark och motståndskraftig. Denna typ av board passar till konstruktioner utomhus, som väggskiva i lantbruksbyggnader, till betongformar med mera.

Spika läkt 25xtvärs för pannorna. Boarden kommer att hänga ner mellan 25x1och ge luft under board och möjlighet för det lilla vateen som kan komma in att rinna undan. Angående krypen så du väl lägga insektsnät i takfoten på sticketaket, spika läkt vika över nätet och sen lägga board. Takpapp eller oljehärdad masonit?

Hjälp – vårt undertak är i masonit. Läs vår byggexpert Roger Nyströms svar här. Board är tillverkad av finmalda träfibrer och fenolhartslim som sammanpressats under högt tryck och hög värme. Leverantör : Moelven Wood AB.

Träråvaran består av spån och flis från sågverksindustrin. Oljehärdad = behandlad under tillverkningen för ökad motståndskraft mot fukt. Asfaltboard = asfaltbelag porös träfiberskiva. Lackboard = Vattenbaserad vit lack.

En gård på landet består ofta av byggnader från olika tider. De flesta byggnaderna har gamla tegeltak. Lertegel är idag det vanligaste. Kan jag, för att hålla ner taktjockleken och minimera arbetsinsatsen, lägga en härdad board på takspånen och endast använda bärläkt på ca mm tjocka distansklossar för att skapa.

SVAR I boken Utvändig renovering har du den här metoden beskriven, när man lägger oljehärdad masonit ovanpå ett gammalt spåntak. Omfattning : Befintliga takponnor rivs. Nytt undertak av oljehärdad board läggs på det bef. Sedan läkt och nya takpannor. Ny plåtbeslagning av skorsten då den ursprungliga beslagningen är bristfällig.

Förut så sattes oljehärdad masonit och sedan plåt på gamla tak. I bostadshus brukar man väl ha glasfiberarmerad oljehärdad masonit eller en riktig rote av spontade brädor. En del hus hade till och med spåntak som undertak redan när det byggdes.

Andra varumärken som Unitex,. Ute på byggarbetsplatserna är det vanligt att man använder samma skiva till olika byggmoment. Men för exempelvis tak, våtrum, inner- och ytterväggar gäller det att välja den skiva som bäst tar hänsyn till den konstruktionslösning, funktion, hållbarhet och bärighet som gäller i varje moment.

Om du är osäker på vad du ska. A) vågar jag lägga masonit på detta blöta undertak ? Träfiberskiva Anpassad för såväl professionella användare som gör-det-själv-sektorn. Byggvarudeklaration BVD.

Användning: Snickerier, möbler, förpackningar, skiljeväggar etc.