Öppen plintgrund


I en öppen plintgrund kombineras plintar med balkar och fribärande bjälklag eller bärlinor. Metoden används vid grundläggning av mindre byggnader. Plintgrund är i fukthänseende lika känslig som krypgrund men svårare att avfukta utan ombyggnad. Bärlinor av konstruktionsvirke utförs av till exempel stycken 45x2mm bjälkar ställda på högkant sida vid sida.

Skarvar mellan bjälkarna förskjuts så att bärlinorna får bästa kontinuitet. Antalet sammanfogande spik eller .

Fråga från Per från stockholm. Tack för en bra sida med nyttig info. I övrigt finns inget på tomten. Jag kommer koppla in en . För en platta på mark kan man lägga isolering under plattan men hur gör man för plintgrund då? SP´s rättsligt vägledande kommentar till riskonstruktionen öppen plintgrund.

Denna grundtyp används till en stor andel modulhus idag och är oskyddad mot. Stor risk att modulbyggnader med plintgrund inte uppfyller kraven! Generellt sett är en uteluftsventilerad krypgrund en riskkonstruktion, framförallt i byggnad med träbjälklag.

Orsakerna till att den är en riskkonstruktion är flera. Plintgrundar används också i sluttande terräng, eller på marker som . En plintgrund är en typ av grundläggning där man gjuter eller gräver ner plintar av betong. Ett riktigt lågbudgetbygge.

Vi har varit väldigt nöjda med detta under alla år. Vid inspektion har vi varken haft fukt eller mögel och enda nackdelen har möjligtvis kunnat sägas att det var aningen kallt på golvet när vi var i stugan på vintern. Men faktiskt var det kallare . Hej, jag har sökt runt på rådgivningen och andra forum om hur man bör bygga upp ett golvbjälklag över en öppen plintgrund utan att hitta några bra. Vi har en sommarstuga på msom står på plintar direkt på berget.

Under en del av huset har det under årens lopp samlats en hel del löv och annat. Vi håller nu på och bygger grunden till den. Det är en öppen plintgrund. Just nu ser den ut som en altan. En sommarstuga kan med fördel byggas på en plintgrund.

Några exakta regler för detta finns inte. Plintarna i mittraden ligger direkt under en vägg som kommer att . När inomhustemperaturen är låg tränger fukt upp i byggnaden eftersom ångtrycket i marken högre än i avkylda utrymmen i huset. Något som brukar märkas extra tydligt vid sommarstugebesök vintertid. Majoriteten av fritidshusen är byggda på plintgrund , torpargrun krypgrund eller källare och det är dem .

Om det är fråga om en öppen plintgrund gör en marktäckning med plastfolie vare sig någon nytta eller skada. Här blir lufttemperaturen ungefär samma som ute, vilket också gäller den relativa fuktigheten. En öppen plintgrund vållar sällan några problem och bjälklaget kan förses med isolering efter gottfinnande. Plintgrunder är vanligt ibland sommarstugebebyggelse och i vattennära byggnader, där det är lätt att placera plintar i vattnet för att ta upp de laster som man sedan ser till att föra ner i fastare mark. Vid denna typ av grundläggning har luften utrymme att strömma fritt under byggnaden.

Grundläggningstypen kallas därför ofta öppen plintgrund och kan byggas . Bakgrund och diskussion.