Papp på fuktig råspont


Eller bygger jag bara in fukten och sätter igång mögel? Kan det vara så att råsponten torkar innan möglet kommer igång, trots att det är en kallvind. Fuktig råspont vid omläggning av papptak.

Spika papp på fuktig panel ? Alla frågor Кеш Схожі Перекласти цю сторінку квіт. Jag har en fråga om spikning av råspont och läggning av underlagspapp.

Jag har anlitat en byggfirma för att bygga en carport med förråd. De nyaste erfarenheterna pekar på ett underlag av råspont , alltså spontade och notade brädor. Det går annars rätt snabbt att lägga underlagstak av OSB- och plywoodskivor, men de stora skivorna rör sig lite mer än råspont , där mellanrummet mellan varje bräda kan ta. KAN JAG SJÄLV KLISTRA PAPP ? Råspont Det finns lite olika lösningar för underlaget. Det brukar bero på hur gammalt huset är.

Detta går utmärkt att gå på. Råsponten är känslig för fukt och måste har bra ventilation på undersidan (vinden) och skydd från nederbörd i form av takpapp.

Det jag fann var fuktig till blöt isolering som jag genast tog bort. Så mitt tips, lägg om taket med papp och läkt, laga de hål som finns, bara såga ur och lappa. Ett diffusionsöppet underlagstak kan vara förlåtande (medge uttorkning) om lite fukt händelsevis skulle byggs in eller att lite fuktig inneluft skulle tränga ut i konstruktionen. Detsamma gäller för plåttäckning som ligger direkt mot traditionell papp och råspont , om man inte använder vår underlagstakduk ”Drainy ”. Kan blåse vatn oppunde om overlappinga på pappen er i minste laget og rukkete lagt papp , spesielt om det skal stå ei stund.

Regnar med det e derfor han anbefalar å lime litt i skøyten. Svennebrev som tømrar, kombinerar det med kobber og blikkenslager familiefirma. Uteluften är så fuktig att mikroorganismer kan tillväxa. I INGET AV FALLEN HJÄLPER DET FULLT UT.

Isolera råsponten utvändigt. Undvik montage vid regn eller mycket fuktig väderlek. Täck luckorna snarast efter montering. Fortsätt läggningen med en våd på varje sida av fönstret.

Låt pappen gå upp mot fönstersargen. Sick-sack-spika längs och på fönstersargen. Skär bort överflödig papp vid fönstrets nedre hörn. Lägg en pappvåd vid fönstrets ovankant. Visserligen nås ibland kombinationsfaktor mellan takpappens täthet, icke lämplig fuktkänslig råspont och klimatförändring men pappens verkan kan inte .

Genom detta täcke läcker värmen ut på vinden, följer fuktig inomhusluft med vädras också denna oftast bort genom tak och otäta väggavlar. Så långt är alltså allt gott och väl. Tänk dig också för innan du lägger vindskyddande papp ovanpå vindsbjälklagets isolering.

Om det är tort så e det ingen fara, det räcker att det är fuktig luft så kan det bli sådan mikrobiell påväxt. Se till att ha luft spalt mellan isoleringen och råsponten ( ca 5cm) och att det finns. Det där vita man ser på första bilden, vad är det?

Det var säkert bara papp från början. Det svarta, är det sporer utanpå . Vid reducerad ventilation stängs fuktig utomhusluft ute samtidigt som man får ett varmare. Istället för råspont och papp monteras istället den diffusionsöppna polyetenduken. Ett traditionellt tak har takpapp på rå- spont som ventileras undertill. Taket mås- te ventileras eftersom takpappen är ångtät och hindrar diffusion.

Förr fungerade ta- ket relativt bra så länge vindsbjälklaget var dåligt isolerat och tillförde värme till luftspalten. Eftersom takpappen är diffusionstät måste det finnas en välventilerad luftspalt på ca mm mellan isolering och råspont. Undvik dock läggning i direkt sol varma sommardagar.

Använd presenningar vid risk för nederbörd innan taket är klart. Vid kall eller fuktig väderlek bör klisterkanterna aktiveras. Traditionellt med råspont täckt med takpapp vilket ger ett så kallat diffusiontätt tak, dvs taket är tätt också inifrån och ut.

Eller modernt med ett diffusionsöppet underlagstak i form av en duk som kan läggas på råsponten eller direkt på takstolarna. Det ger ett tak som kan släppa ut fukt från insidan minimera risken för fuktskador. Målet är att kunna redovisa accepterade taklösningar som fungerar bättre än det traditionella luftade råsponttaket med ytskikt av pannor, papp eller plåt. Kostanden i form av m²-pris samt u-värde kommer att redovisas.

Försäkra dig före montering att underlaget är ventile- rat och att. Sista nockplattan fästs med asfaltklister. Mataki Shingel kan monteres på tak med et fall på 15° eller brattere.