Papptak lutning


Papptak har länget dragits med lite dåligt rykte, men med de nya material som finns på marknaden är det ett alternativ som borde får mer uppmärksamhet då det är hållbart, slitstarkt och passar bra på tak med liten lutning. Takpapp används nästan oavsett hur ett tak byggs. Under annan beklädnad av taket . Vid dessa husbyggen använder han sig dock sällan av den allra enklaste pappen, utan det finns olika prisnivåer och olika . Vad är lämplig lutning på ett tak?

En funktion vi redan berört är att avleda vatten och då helst bort från byggnaden.

Regn och smältvatten måste rinna av ordentligt. Ett helt horisontalt tak fungerar dåligt i vårt klimat. Inåtlutande tak har under årens lopp givit oss dåliga erfarenheter med läckande takbrunnar och frys- . Ju lägre lutning på taket, desto större krav ställs på takmaterial och utförande.

Observera att om taket har invändig takavvattning, kupoler eller takbrunnar bör materialvalet vara ett svetsat tätskikt som monteras av en auktoriserad takentreprenör. För det första ska alla tak med en lutning under grader alltid läggas med två skikt. För det andra önskar du säkert att takpappen ska hålla i många år – i så fall sparar du både pengar och läggningstid om du redan från början lägger två skikt.

Det beror ju på att mycket av arbetet och en del material är . Både tegel- och betongpannor kräver ganska mycket lutning för att kunna läggas på tak, och även om plåt och shingel kräver mindre lutning (beroende på typ av plåttak) så är det takpappen som kräver absolut minst.

På vissa typer av tak så är det helt enkelt takpapp som är det enda alternativet som fungerar. Alla projekt är dock olika och alla tak har sina egna förutsättningar vad gäller lutning och detaljer, ta därför alltid in flera offerter för att du ska kunna välja den som känns bäst och inger förtroende och erbjuder ett bra pris. Vanligtvis blir det något dyrare att anlita en takfirma som lägger papptak om du bor i en . Jag undrar om det inte är så att plåt-och papptak är de som tillåter minsta lutningen. När kan jag själv täcka om mitt gamla papptak med Trebolit Glaciär ? När jag har en lutning som är minst 1:(ca 3°) och när jag inte har för många genomföringar såsom skorstenar, ventilationsrör invändiga takbrunnar etc.

Jag måste naturligtvis också ha ett spikbart underlag. Måste jag ha underlagspapp under Trebolit . Bygghandlingar i form av ritningar och arbetsbeskrivningar. Vindlastberäkning med plan för mekanisk infästning i förekommande fall. Säkerhetsföreskrifter samt säkerhets- datablad för produkter och material.

Eventuellt andra objektspecifika dokument. Sådana sammanfogningar uppkommer vid vinkelbyggnader och uppbyggnader på tak, till exempel takkupor. Sammanfogningen kräver särskilda lösningar i såväl de bärande som de klimatskyddande systemen. Tak kan utformas med olika nockar, veck, hörnor och övergångar från delar med god lutning till flacka partier. Taklutningar delas ofta upp i flacka tak ( lutning 1:100-1:16), låglutande tak (1:16) samt branta tak ( lutning 1:4).

Olika taktäckningar kräver en minsta taklutning. Materialtillverkare bör lämna uppgift om vilken lutning som gäller för deras material.

Minsta rekommenderad taklutning för yttertak anges på sid i . Lutning under 3° kräver tätskiktsmattor, som installeras av Matakis auktoriserade takentreprenörer. Måste man borsta ut primer och takmassa eller kan man rolla ut den på ett papptak ? Vi rekommenderar att man. Vilket tätskikt rekommenderas vid läggning av sedumtak med 10° lutning ? Att belägga med Bandslagen plåt är svindyrt och faktiskt mindre tillförlitligt än pappen. De erkända takpapptillverkarna brukar garantera års täthet om det är fackmannamässigt utfört. Vi gav oss dock inte på att byta det själva, vårt tak hade en lutning på mindre än grader, vilket gjorde att vi behövde . Ett ytterligare undantag är om du avser att lägga ytpapp eller shingel på ett brädat tak med en lutning som överstiger 18ø.

Då krävs underlagspapp endast på vissa särskilt utsatta ytor. Principen gäller givetvis också vid läggning av helt nya tak. Detta betyder alltså att underlagspapp måste läggas på alla brädade tak oavsett . I Sverige är pappen en vanlig och populär form av takmaterial, särskilt som det är ett både billigt och lättmonterat. Särskilt små byggnader och tak med låg lutning får gärna yttak av papp. Här kan du läsa om våra papptak och få svar på vanliga frågor om takavvattning.

Vi jobbar uteslutande med isolerade papptak och tav ( takavvattning) av högsta kvalité. Observera att desto mer lutning taket har desto mer byggmaterial går åt eftersom att antalet kvm takyta ökar med vinkeln. Katepal levererar årligen över 1miljoner kvadratmeter takmaterial till länder världen över. Läggs på nya tak eller vid renovering av gamla papptak.

Katepals takprodukter är väl anpassat för vårt nordiska klimat.