Papptak underhåll


När man inte ser taket, tänker man inte på det. Det fungerar fint i många år, men plötsligt regnar det in – för man har glömt underhållet. För att underhålla taket rätt måste man veta om det är av tjärpapp eller asfaltpapp eftersom de kräver . Annat regelbundet underhåll behövs inte. Strykning med takmassa behövs endast om granulatet på takpappens yta är borta.

Kan man lägga ny takpapp ovanpå det gamla?

Ja, det går bra förutsatt att det är tätt och att underliggande konstruktion är i bra skick, så att man inte bygger in ett redan befintligt problem. Se till att underlaget är rent och torrt. Applicera Mataki Specialklister på ena ytan med styv fiberpensel eller spackelspade. Låt klistret torka en stund.

Vi rekommenderar att alla skarvar trampas till efter en dag, för att säkerställa att skarven verkligen blir . Trots detta ligger branschsnittet på års hållbarhet vilket är mycket dåligt. Idag är papptaken så pass utvecklade att de håller mycket hög kvalitet vad gäller både livslängd och isolerande egenskaper. Mitt år gamla papptak har börjat läcka.

Vad skall jag underhålla det med? I detta fallet är det inte fråga om underhåll. Taket är sannolikt slut och behöver täckas om med nytt tätskikt.

Skall jag använda Primer Kallasfalt innan Täckmassa stryks på? Primer tränger in i pappen och mjukar upp den gamla, . Den gamla sortens papptak , baserad på lumppapp, krävde regelbundet underhåll. Då ett sådant tak var nytt beströks det med tjära och beströddes ofta med sand.

Därefter skulle taket tjäras med några års mellanrum och eventuellt beströs med sand igen. Sanden skyddar mot bran sol och vatten samt mekaniska skador. Skyddar och konserverar, men lagar inte trasig papp. Underhåll ditt papptak regelbundet så håller det längre. En enda strykning brukar räcka för att ditt tak ska fungera bra i flera . Smuts och rost tas bort därefter sopas taket rent.

Skadade partier tas bort och ersätts med nytt taktäckningsmaterial. Håligheter och sprickor lagas med lappar av glasfiberväv, papp eller plåt som trycks fast i ett i förväg applicerat lager av Top Roof Takmassa. Den funktionella beståndsdelen i ett papptak , det som skyddar taket från sol och nederbör är tjäran eller asfalten.

Gamla papptak ska underhållas genom bestrykning för att bibehålla sin täthet.

På sådana tak kan man välja moderna produkter för underhåll eftersom modern takpapp också baseras på asfalt. Dessutom kräver de lite olika underhåll. Med ett sådant underhåll håller pappen under i mellan och år, säger Peter Brander. En av dessa är att papptak kan kräva mer underhåll än andra taktyper. Jag tänkte försöka mig på lite underhåll av mitt platta garagetak genom att lägga på takmassa eller motsvarande som jag hittade i bygghandeln.

Svart papptak bredvid ett eternittak. Det är viktigt att du ser över taket och underhåller det med jämna mellanrum. Här går vi igenom vilket underhåll du bör göra för olika typer av tak.

Genom att hålla taket rent och se över att det inte uppstått några skador en gång om året, får du ett tak . För underhåll av asfaltbaserade tätskikt som fortfarande är täta. Takmassa är en kallflytande, fiberarmerad asfaltprodukt. Den används för renovering och uppfräschning av gamla asfaltbaserade tätskikt som fortfarande är täta. Borsta ytan ren från lösa partiklar och smuts. Många fördelar med papp.

Om du använder en papp av hög kvalitet, ser till att underhålla taket och gör en översyn ett par gånger per år, kommer du ha ett tak som kan hålla i upp till år. Det gör det inte bara billigt, utan oerhört prisvärt. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om papptak , eller om du vill ha en . Det måste hålla helt tätt för att skydda huset. Papptak är ganska känsliga för väder och vind.

Det får inte bildas några vattenpölar på taket. Om frysgrader slår på, kan då pappen spricka. Sprickorna i sin tur leder till läckage vilket kan stå husägaren dyrt.

Därefter kan man förstärka taket med en primer och sedan lägga på en takmassa för att förlänga livslängden. Vi erbjuder ett komplett bitumenbaserat underhållsprogram med takprodukter för papp- och plåttak.