Parallellfackverk


Parallellfackverk används till plana tak och pulpettak, med i princip valfri lutning. Maku tillverkar fackverksbalkar med fri spännvidd upp till cirka meter. Fackverken tillverkas av valsade stålprofiler i kvalitet S355J2.

För långa spännvidder på ungefär – m används parallellfackverk ofta som alternativ till raka limträbalkar, när dessa kan bli oekonomiska. Livstångslasterna är ofta mycket stora, vilket kan medföra svårigheter att utforma lämpliga förband.

Livstängerna placeras vanligtvis så att diagonalerna är tryckta, så kallade Howes. Vid stora spännvidder är det fullt möjligt att konstruera limträfackverk. Dessa utformas oftast som parallellfackverk även om andra former också förekommer. Fördelen med fackverk är att både överramen och underramen kan följa en önskad takform. Frivilliga mått nedan, hoppa till obligatorsiska fält?

Välj ett alternativ nedan. Fackverkstakstolar, bl a parallellfackverk , sadelfackverk, omvänt sadelfackverk, nockfackverk och primärfackverk, av ihopsvetsade L- och Upe-profiler av stål alternativt av konstruktionsrör och balk för kraftigare konstruktioner.

Tak kan byggas upp med primär- och sekundärbalkar enligt figur 5. Balkarna kan vara antingen vanliga balkar eller fackverk. I bilden är primärbalken en vanlig balk och sekundärbalken är ett parallellfackverk. Hos oss får du inte bara en anpassad stålhall, du får den även till ett bra pris och vi garanterar att den byggs av material av hög kvalitet. Tack vare våra goda samarbeten med andra entreprenörer kan vi erbjuda dig det allra bästa!

Omväntsadelfackverk : OSFV . Jag har en fundering kring takstolar för pulpettak (alltså tak som går obrutet från en ände av huset till den andra). Kundanpassade lösningar för maximal utnyttjande av lokaler. Enkel och snabb montering utan större störningar i lokalens verksamhet. Konstruktionen, som är demonterbar, är lätt att komplettera och bygga till.

Fackverksbroar används vid spännvidder där massiva bärverk inte längre är konkurrenskraftiga. De kan också utföras med . De har lägre upplagshöjd än parallellfackverk vilket ger lägre fasadhöjd med bibehållen invändig frihöjd. Stabilisering av takkonstruktioner i trä – arbetet med ny handbok.

Exempel på utdata från en finita elementanalys av en takstruktur med ett parallellfackverk i facket längst till höger.

Stålbyggnader – Tranås, Sweden.