Pir isolering fasad


Fast polyuretanskum, eller PIR , är ett isoleringsmaterial som tar lite plats och hjälper dig spara energi. De lätta skivorna gör dem lätta att installera och kan användas för isolering av ett flertal områden. Isoleringsskiva för isolering av t. Dessutom är PIR idealiskt för renoveringar när tyngdpunkten ligger på energieffektivitet.

Nyisolering av fasaderna på existerande byggnader kan minska den genomsnittliga energiförbrukningen med mer än och PIR underlättar installationen. Låg termisk ledningsförmåga innebär tunnare isolering för alla specificerade .

Kingspan Therma är en högeffektiv produktserie för golv-, vägg- och takkonstruktioner som är PIR -baserad. Therma är t ex mycket lämpligt för tunna låglutande takkonstruktioner. Hitta en återförsäljare.

Produkten är speciellt framtagen för Serpomin EF EE som är ett . VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER. SPU- isolering är ett av de mest effektiva isoleringsmaterialen som finns på marknaden. Vid det seminarium om brandegenskaper hos isoleringsmaterial för fasader som Fire Safe Europe anordnade i Helsingfors i höstas gjordes en storskalig.

PIR står för polyisocyanurate och är egentligen en utveckling av polyuretan. PIR isolering har utmärkta termiska egenskaper och används som värmeisolering under det vattentätande lagret.

Högpresterande material innebär att isoleringen har en låg värmekonduktivitet och därmed ger en bra värmeisolering i byggnader. PIR används som isolering vid nybyggnad och renovering av tak, väggar, fasader och. PIR – isolering är en isolering av hårdskum. Detta är standard idag för nyproduktion.

Slimmat högpresterande isolerings- system som tar mindre plats. Supereffektiv isolering kan göra väggen tunnare. StoTherm PIR med “tunn“ PIR -skumskiva uppfyller alla krav på energibespa- ring. Tack vare skivans stängda cellstruktur behålls värmen inom- hus i större . Försäkringsbolaget If har genomfört en verklighetstrogen brandtest av sandwichpaneler med olika kärnmaterial, PIR och stenull.

Resultatet visar att det är stora skillnader vad gäller brandsäkerhet, trots att båda typerna av sandwichpaneler kan ha samma klassning i brandmotstånd. Styva skivor av Polyuretan- (PUR) eller Polyisocyanurat ( PIR ) är högpresterande isolering som både är lätt och formstabil. Skivorna används främst som takisolering för låglutande isolerade tak. Materialet används även som skalmursisolering, i putsade fasader. Men är fasad och fönster i så dåligt skick att det krävs större åtgärder lönar det sig att samtidigt förbättra klimatskalet.

Fasadskivorna, som bestod av aluminium och polyetenplast, bedöms ha haft en bidragande orsak till den snabba brandspridningen, sannolikt i kombination med isolering av PIR (polyisocyanurat). Brittiska myndigheter har låtit utföra brandprovningar som visar att aktuell kombination inte uppfyller kraven . UNILIN isoleringsskivor kombinerar en unik värmeisoleringsförmåga med hög tryckhållfasthet. Högpresterande, styv isoleringsskiva av PIR-skum för ventilerade väggar och fasader , belagd med en mönstrad aluminiumfolie.

Cellplast är ett billigt material som du kan använda som isolering. För isolering av golv kan du använda komfortskivor oavsett om du ska isolera förrådsgolv eller annat golv. Ska du fuktisolera ett våtutrymme kan du använda ång- och fuktspärr för golv och vägg i våtutrymmen. Används på underlag i skivmaterial men även på .