Plannja flex montering


Plannja Tren Plannja Modern och Plannja Pannplåt. Sinus 1 Sinus 5 4 45R, 19R, 35 . Monteringsanvisninger fra Plannja. Den fleksible konstruksjonen gir dessuten enkel montering. Byt ut läkt som är dålig.

Låt det gamla taket ligga kvar som underlagstak.

Täta eventuella hål på enklaste sätt. Med gåbar plåt menas profil som tål försiktig gång utan att ta skada eller erhålla förfulande intryckningar. För säker- hets skull bör du alltid försöka gå på eller intill läkt. Flex profil och höjd skapar skuggeffekt som ger taket liv och karaktär.

När vi pratar om takpannor kanske första tanken är tegel eller betong. Det finns flera olika profiler som är av plåt som ser exklusivt ut. Du får ett tak i princip utan synliga skruvar.

Med tykkere plate kan lekteavstanden økes samtidig som gåbarheten forbedres.

Gåbar inntil lekt, men ikke mellom lektene. Skall befintlig strö- och bärläkt användas måste bärläkten flyttas så att läktavstånd stämmer med måtten som finns angivna i monteringsanvisning för respektive takprofil. Sortiment och monteringsanvisning för. Välj mellan nio läckra kulörer,.

Dersom platene er sprø kan det være nødvendig å avrunde sløyfenes underkanter. Plåtsjoken går från nock till takfot i ett stycke. Enligt bygganvisningarna så skall man sätta både strö och bärläkt och sen skruva plåten ovanpå detta. Dvs lika som om man la . Läs monteringsanvisningen för Plastmo Takrännor här, innan du. Om de bæres liggende, bøyes platene av sin egen tyngde og utvides i lengden.

Man får da problemer med til- pasning mellom platene under påfølgende montering. Underlayment of wooden panel, minimum thickness mm. Battens to be fastened at crossing with counter battens with pcs. Detta klisterfält är skyddat av en silikonfolie som tas bort vid montering. Flex passar alla typer av tak och är designat för att ge ett elegant och exklusivt utseende.

I kystnære strøk, bør det alltid velges aluminium. Før montering begynner bør du kontrollere det bestående papptaket.

Reparer skader, bytt ut råtten papp før strølekter legges ut. Bærelektene monteres på tvers av fallretningen, oppe på strølektene. Generelle forberedelser til taglægning – 9. Detta förhöjer takets linjespel samtidigt som funktionaliteten är bättre och gör taket lättare att montera. För att ge extra lång hållbarhet har.

Varmförzinkad målad stålplåt. Profil och steghöjd skapar skuggeffekt som ger taket liv och karaktär. Takpanneplåt med distinkt design.