Plannja royal läktavstånd


Plannja Tren Plannja Modern och Plannja Pannplåt. Plannjas monteringsanvisningar är framtagna för att vara till hjälp för såväl privatpersoner som proffs. För att göra det enklare för alla att direkt hitta de anvisningar och den hjälp man behöver, har vi delat upp monteringsanvisningarna i tydliga avsnitt.

För dig som aldrig lagt ett tak är första kapitlet ”Allmänna förberedelser . En klassisk storsäljare i flera kulörer. Plåttjocklek mm l 60mm. Vikt kglmzl kglm2. Bärläkt fästes med varmförzinkade spikar , 100xi varje takstol.

Läs mer under Montering av läkt för resp. Skall befintlig strö- och bärläkt användas måste bärläkten flyttas så att läktavstånd stämmer med måtten som finns angivna i monteringsanvisning för respektive takprofil. Läktavståndet är olika beroende på vilken . Vid förfrågan om ett komplett tak med plåtdetaljer, skruv, hängrännor etc så hänvisar vi till den här länken istället. Royals formspråk uttrycker en enkupig takpannetradition, fast i modern tappning. Detta tak är en storsäljare som finns i flera kulörer, med all säkerhet också en som passar dig och . Max läktavstånd med hänsyn till plåtens gåbarhet är cc 5mm.

Det finns ett stort utbud av profiler för väggbeklädnad och taktäckning. I tabellen nedan hittar du våra profiler. Där ser du också vilken plåtbredd och vilket läktavstånd du ska använda.

Vid måttanpassade plåtlängder kan den övre pannans mått avvika från modulmått. Applicera tätband (av samma typ som används vid tätning av nock) i framkant. Avsedd för frånluft eller avloppsluftning. Tillverkad av slagfast och UV-beständig. Mekanisk frånluftsventil Turbovent.

Jämför priser och läs recensioner på Tak. Verktyg Dessa verktyg beh Vågformad eternit Se sid 23. Byggprodukter inom Takplåt, takplattor, överläggsplattor och plåt. Formspråket knyter an till en enkupig panntradition, med en vågprofil något lägre än den hos Royal.

Regentpannan ger en bra totalekonomi sett till inköpskostna. Nortegl har samma läktavstånd som de flesta betongtakpannor vilket gör det även ett bra alternativ för renovering av gamla betongtak. Rationell läggning med variabelt läktavstånd och djupare falsar säkrar optimal täthet. Värmdöleden, sedan väg 2mot.

Takläggartips: Taklutning.