Plannja vinkelränna montering


I skarven mellan två takytor ligger vinkelrännan som samlar upp vatten och leder det till hängrännan. Vinkelrännan passar till alla Plannjas profiler. Plannja Tren Plannja Modern och Plannja Pannplåt.

Sinus 1 Sinus 5 4 45R, 19R, 35. Vatten- avledande underlag. Klammer bockas enkelt till av en plåtbit. Fortsätt montering av raden (över-under-över- under osv).

Om takfoten är ojämn, montera ihop flera plåtar innan de fixeras mot underlaget. När du börjar med nästa rad kan det vara en . Klicka i nästa takplåt på falsen på föregående plåt och se till att avståndet från plåtens över- ochnederkant till första fullängdsplåten blir lika genom att vrida de vidhängande plåtarna runt fästskruven innan du fäster övriga 2xskruvar. De avlagringar som inte sköljs bort av regn bör tas bort med mjuk borste och vatten. Klippkanter och lackskador som uppstår vid montering bör omedel- bart bättringsmålas . Var noga med att plocka upp avklippta plåtbitar och skruvar från tak, rännor och från marken efter avslutad montering. Materialet är 1 återvinningsbart och lämnas på närmaste återvinningsstation.

Tänk på att plocka upp eller sopa bort . Detta förhöjer takets linjespel samtidigt som funktionaliteten är bättre och gör taket lättare att montera. Montera vinkelränna och kapitel Montera takfot. Det finns två sorters läkt: Ströläkt: Läggs lodrätt över taket och säkerställer ven- tilationen mellan underlagstaket och takpannorna. Vid användning av förenklat underlagstak spikas ströläkten i takstolarna.

Vid underlagstak och råspont skall . Sortiment och monteringsanvisning för. Där hittar du också en tydlig pre- sentation av samtliga takavvattningsprodukter med bilder, artikelnummer och dimensioner. Bärläkt Bärläkt Bärläkt Plannja. Monteringsanvisningen illustrerar främst alternativ 1. Arbetsutförande vid falsning.

Markeringarna i översikten nedan avser hänvisning till respektive sida i handboken. Detalj vid takfot med utvändig hängränna, sid 14. Nock, takfots- eller snöräcke.

Det är även viktigt att denna blir rak.