Plattform runt skorsten


Konsol för montering av skorstensplattform. Montering på skorstenen kan göras med hjälp av skorstensband eller om materialet tillåter kemankare, expanderbult etc. Glidskydd för lös stege.

Fast takstege eller gångbrygga till nock. Snörasskydd över entréer.

Nockräcke längs hela taknocken. Skyddsräcken runt ytor som av misstag kan komma att beträdas och inte bär personlast. Stege på skorsten för sotning.

Har någon bra tips eller lösningar på problemet med platform till skorsten ? Efter typ minst år så har sotaren fått för sig att nä nu behövs. Snabbt bygge av takställning, hilfe! Vad ska man he mellan takstegen och skorsten ? Кеш Перекласти цю сторінку Steg 10: Knacka med en hammare in fotstegens utstående öron, därefter efterdras alla skruvar ordentligt och montaget är klart.

Denna stegutrustning kan med fördel även användas på befintlig stenskorsten, hörnfästena byts då ut mot omtag (finns som tillbehör) som fästes runt skorstenen , i övrigt samma tillvägagångssätt . Vi vet att välja rätt produkt för din skorsten kan vara en djungel. För smidig beställning så behöver du därför bara följa stegen i vår konfigurator. Vi kommer därefter ta fram ett eller flera förslag på rätt lösning till lägsta pris. För övriga frågor kontakta gärna vår kundtjänst. Hör av dig till oss för mer info om hur du kan skydda din skorsten med plåt eller andra metoder.

Om plattformen (i uppfällt läge) ligger mer än meter under skorstenskrönet bör i stället stege med tillhörande plattform användas. Ställning vid arbete med skorsten. Bomlagets placering vid arbete med takfot.

Beroende av nedanstående förut sättningar varierar kravet på hålets storlek i genomföringen. Taklutningen påverkar storleken på hålet. Rund täckplåt förutsätter ett runt hål.

Kaminer som har en fyrkantig plåtmanten som omsluter skorstenen ända upp genom innertaket förutsätter ett fyrkantigt hål. För att erhålla rätt storlek . Nu säger sotaren att vi måste bygga en plattform runt den eller kapa skorstenens höjd om de ska sota. Jag hittar inga sådana regler nånstans och undrar om det verkligen stämmer?

MÅSTE vi kapa skorstenen eller är det bara för att det ska bli enklare för dem?

En plattform att stå på blir skitfult och är ju . Vi har samlat bilder på skorstensmontage som är utförda av våra återförsäljare och installatörer. Här hittar du bilder på olika skorstenslösningar, skorstenshuvar, vinklar och taktäckning. Den finns i två modeller, PP och PP 1TT.

Den vertikala stöttan ska stå så parallellt med skorstenen som möjligt. Den horisontella plattformen ska vara så horisontell som möjligt. Skorstensplattformens höjd kan. Monteringslist för att täta runt skorsten och vägganslutningar. Tillträde till tillträdeslucka vid högre höjder än m. Plats nedanför stege till tillträdeslucka.

Exempel på stor skorsten med skyddsräcke runt arbetsplattform. Mellan plattformen och luckan: Fast eller. Nivåskillnaden mellan plattfor- men och.

Avstånd från uppstigningsställe till skorsten mer än m. Det har du igen flera gånger om när du ska mura och glidgjuta. Värdelöst att lägga all sin koncentration på att hålla balansen och vara allmänt nervös. Antagligen bäst att mura om de skift som har dåliga fogar, borde ju bara vara . Kontakta gärna skorstensfejarmästaren före installation.

Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget påbörjas. Tänk på att noga följa anvisningarna för avstånd till brännbar byggnadsdel, se sidan 2. Produktinformation: Fällbar skorstensplattform. Weland skorstensplattform levereras komplett med brygga och stödben. Plattformen är inställbar för olika taklutningar och skorstenshöjder.

Vid fallhöjd över meter förses stegen med fall-skydd. Vid större skorstenar skall en plattform på minst x m placeras max m under skorstenens krön. Med fallhöjd avses avståndet från ståplanet till närmaste. System är anpassat för det moderna hemmet där designen gör att du gärna låter skorstenen vara en. För montering av stege, stag och plattform.

Markera runt beklädnadsröret och såga av detta med en vinkelkap, sticksåg eller bågfil. Montera beklädnadsröret på bakanslutningen med spåret på .