Plattor synonym


Hittade synonymer i grupper. Platta betyder ungefär detsamma som platta till. Se alla synonymer nedan. Alla ord är sorterade i bokstavsordning. Synonymer för ordet Platta , alla hittade — 7 antonymer — 0. Allium arenarium och vineale i olika afdeb- ningar;^.

Meyer har upplyst, att den . Jag lade märke till en man på plattan som tittade på flygplanet. Exempel på hur man använder ordet plattor i en mening. Betydelse, synonymer och översättningar finns. Iron Maidens Rod Smallwood fick av en händelse Mathew framför näsan och utbrast: ”Den snubben ska vi ha på omslaget till bandets första platta ! Mathew fick namnet Eddie och är sedan dess synonym med Iron Maiden.

Förf har aldrig förmått utforska, hvad Juncus infleæus L. Vad betyder plattsättare? Se exempel på hur plattsättare används. Hitta synonymer till fler ord gratis i synonymordboken. Plattektonik är en specialisering av tektoniken, där man intresserar sig för den inbördes rörelsen i de plattor som finns över hela jordskorpan och som bl. En annan subdisciplin är neotektoniken där man studerar den postglaciala tektoniken, det vill säga tektonik efter senaste istiden.

För att minimera risken för fogsprång samt dålig bakfyllnad bör under- lagen till dessa plattor vara nivellerade med t. Underlagets buktighet får inte överskrida krav enligt tabell 44. Kan du flera översättningar av platta ? Hjälp oss utöka vårt lexikon med din comment Feedback. Det är inteså konstigt attjag för många blev synonym med bandet.

Som detblev tyckerjag ändå att vi kompletterade. När kids bildar band om 20år kommer Hellacopters två första plattor fortfarande attvara referenspunktersom de går tillbaka till för att sehur det skagöras. Rock ärmycket mer änmusik, det är ett allkonstverk där . Det slår om till grönt och gubben slår plattan i mattan.

Poliser hoppar in i sina bilar och trycker plattan i mattan. Mer information om ordet tunn platta. Ordet har visats gånger på denna sida. Estetiska egenskaper : Vädigt liten kulör- och kornstruktursvariation. Kallas allmänt för granit, även om den geologiska definitionen är diabas.

Svenska synonyvanlig hundäxing (ssp. glomerata), spansk hundäxing (ssp. hispanica), lundäxing, ljusgrön hundäxing, Aschersons hundäxing (ssp. lobata). Hundegras (ssp. glomerata). Bladen är oftast grågröna och platta och bladslidorna ihoptryckta, men den kan också vara ljusgrön i färgen. Arten blommar i juni-juli.

Fäfting, ad fimilitudinem Caricis pulicaris Loppftarr. Böjningar: triglyf, triglyfen, triglyfer, triglyferna. Material stomme: Asfalt- impregnera infärgad cellulosa. Korrugerade plattor för tak och väggar av asfaltimpregnera infärgad cellulosa.

För läggning på såväl massivt underlag som läkt.