Plintgrund avstånd


För överslag kan värdena i tabellerna över 1-planshus, 1½-planshus och 2- planshus användas. Exempel på bärlina av dubbla virkesstycken. Bärlinorna kommer förmodligen att vara av stål eller limträ. Avstånd mellan plintarna?

Antal armeringsjärn per plint? Dimension på plintarna (den högsta blir ca m)? Plintgrund till större . En plintgrund är en typ av grundläggning där man gjuter eller gräver ner plintar av betong. Golvbjälkarnas dimension bestäms av avstånd mellan bärlina och den tilltänkta lasten på golvet.

En sommarstuga kan med fördel byggas på en plintgrund. Antalet plintar skall väljas så att regelramen får tillräckligt stöd. Några exakta regler för detta finns inte. Nästan av googelsökningarna som leder in till denna bloggen behandlar plintgrund. Så därför tar jag upp ämnet igen och denna gången med betoning på för- och nackdelar med plintgrund.

Men ni hittar även alla inlägg . I en öppen plintgrund kombineras plintar med balkar och fribärande bjälklag eller. Det kräver betydligt mindre jobb att bygga en plintgrund än att gjuta en hel sockel . Det är superlätt att gjuta plintgrund – om du gör som oss. Gräva hål för alla plintar. Både i längs led och bredd. När inomhustemperaturen är låg tränger fukt upp i byggnaden eftersom ångtrycket i marken högre än i avkylda utrymmen i huset.

Något som brukar märkas extra tydligt vid sommarstugebesök vintertid. Majoriteten av fritidshusen är byggda på plintgrund , torpargrun krypgrund eller källare och det är dem . Antalet sammanfogande spik eller skruv bestäms genom dimensionering. Tvärsnittsmått och längder på bärlinor, grundbalkar och golvbjälkar bestäms genom dimensionering.

När det gäller ett mindre hus kan man välja större avstånd , dock . Kanske lämnade lite knapphändigt med information, huset är tänkt att bli 10. Vi har provgrävt lite ned till frostfritt och marken är torr, stenig morän vad vi kan se. Det vi undrar över egentligen är väl mer konkret: Dels avstånd mellan plintar? Mellan plint och regel lägges en papp som fuktspärr.

Endast ett plintjärn per plint behövs, på den utvändiga . Ett annat alternativ är att gjuta plintarna på plats. Du bör inte ha för lång avstånd mellan stenarna (5mm för en stående 45×regel) tänk på att då menar jag inte bara under väggarna utan också de under golvet. Du bör också se till så att inte boden rör sig i sidled vid kraftig vind. Schakta bort matjorden (översta 1mm inkl rötter) och lägg gärna en fiberduk under hela . Får jag sedan allt i korrekta vinklar och avstånd blir det enklare att spika ihop takstolarna.

Här en bild av läget i lördags. Enligt Boverkets byggregler bör marken luta. Grundmurar saknas och huset vilar på plintar eller pålar och grunden är öppen ända ut till . Dessa plintar har därför ett brett avstånd mellan fästjärnen.

Sedan satte jag plintar med smalt fäste med max meters avstånd för bärlinorna som är i dimension 45×1mm. Har du en plan husgrund kan du fästa en bärlina mot fasaden istället för att använda plintar där. Välj plintar som når ner till frostfritt . Belägen alldeles intill sjön. JS ”Jennifer” ( bastu ingår). JS ”Jessica” (bastu ingår).

JS ”Anton” (bastu ingår).