Plintgrund fukt


När inomhustemperaturen är låg tränger fukt upp i byggnaden eftersom ångtrycket i marken högre än i avkylda utrymmen i huset. Något som brukar märkas extra tydligt vid sommarstugebesök vintertid. Majoriteten av fritidshusen är byggda på plintgrund , torpargrun krypgrund eller källare och det är dem . I en öppen plintgrund kombineras plintar med balkar och fribärande bjälklag eller bärlinor.

Metoden används vid grundläggning av mindre byggnader. Vi har varit väldigt nöjda med detta under alla år.

Vid inspektion har vi varken haft fukt eller mögel och enda nackdelen har möjligtvis kunnat sägas att det var aningen kallt på golvet när vi var i stugan på vintern. Men faktiskt var det kallare . En plintgrund är en högventilerad konstruktion att bygga hus på. Grunden används framför allt när det gäller mindre hus och är ett billigt sätt att bygga på. Grunden i sig är inte känslig för skador men då utomhusluften rör sig fritt under huset kan svampar lätt få fäste på husets undersida.

Genom att täcka sidorna kan man . Skrev detta som ett svar till ACAC, men ville göra alla läsare av forumet uppmärksamma. Ursäkta att det kommer två gånger.

Mardrömsskick på plintgrund – eller? Bygga och bo › Grund Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу февр. Plintgrund – Handbok handbok. Någon gång per år bör man även se till undersidan av huset och kontrollera att det inte skett angrepp av fukt och mögel.

Har man en någorlunda plan . I vår tänker jag lägga ut plast mot mark och ta bort träpelare som står direkt mot mark. Då vill jag ju kunna se ev förändringar i fukthalt. En grund kan se olika ut och för olika förutsättningar passar olika grunder. Ibland lämpar sig en plintgrund. I vissa fall kallar man detta för att ha en pålad grun men det är egentligen missvisande eftersom en pålad grund är oftast en platta på mark med stöttande pålar på grund av dåligt bärande mark.

Vi har en sommarstuga på msom står på plintar direkt på berget. Under en del av huset har det under årens lopp samlats en hel del löv och annat. En sund grund är ytterst viktigt för ett friskt hus.

Det finns fyra typer av husgrunder: källare, krypgrun platta på mark och plintgrund. Typgodkänd med 3e-partskontroll. Uppfyller Boverkets Byggregler BBR.

Astma-, allergi- och radonsäkrad husgrund.

Fukt kan ställa till stora problem i många hus – och det handlar inte bara om krypgrunder i 60-talshus. Håller på med ett fritidshus i lösvirke på mi ett plan, självbygge. Preliminär grundläggning är plintgrund på frostfritt djup, med 5×plintar 200×2mm.

Har valt plintgrund då detta ska vara billigare och enklare. Markförhållandena är uppifrån: lera, morän, och berg, i olika höjder. Fukt i grunden är ett problem som många fritidshusägare känner igen. Man skiljer på plintgrund som är öppen.

Fukt och mögel förekom även förr, men då skedde en uttorkning under huset genom spillvärme från det klent isolerade bjälklaget samt uppvärmning från eldstadens grund som hölls varm av daglig eldning. Avfuktare för krypgrund och vind framtagna för att skydda huset från faror som fukt , lukt, mögel och radon. Läs om TrygghetsVaktens intelligenta krypgrundsavfuktare och vindsavfuktare!

Vid fall med fukt i befintliga konstruktioner finns flera möjliga åtgärder, se huvudartikel om krypgrund. Vid nybyggnad av grunder kan det vara viktigt att utföra en fuktsäkerhetsprojektering för att minska framtida risker med fukt. Andra exempel på en krypgrund är torpargrund eller plintgrund.

Riskkonstruktioner är konstruktioner som erfarenhetsmässigt visat sig har förhöjda fuktvärden och fukt – och mögelskador. Exempel på sådana konstruktioner är betongplatta på mark med uppreglat eller flytande golv utan underliggande isolering, krypgrun plintgrund , torpargrun invändigt isolerade källarväggar, .