Plocka mossa allemansrätten


Rättsläget är oklart när det gäller tryffel eftersom frågan om att plocka tryffel inte prövats i domstol. Naturvårdsverkets bedömning är att plockning av tryffel kräver tillstånd av markägaren. Mer omfattande grävning kan också . Att plocka mossa i skogen är inte tillåtet enligt allemansrätten.

I det fallet hade en man plockat av ett område på 2kvm och kört iväg mossan med lastbil.

Resultatet blev dagsböter och . Oavsett vad du vill plocka så måste du följa allemansrätten och den är inte alltid så enkel att tyda. Fönsterlav kallas även vitlav. I dessa tider när vi skapar våra egna julgrupper och blomarrangemang finns det anledning att reda ut begreppen kring allemansrätten. Blommor, bär, svamp, mossa , lummer och lavar finns inte med i uppräkningen, och får således plockas fritt i mindre mängder för eget bruk.

Svarat av Erik Valinger. Vad gäller för bestämmelser för att få plocka mossa i större mängder i skogen? Vad jag kan utläsa ur detta är att det är förbjudet att plocka mossa om det inte sker på egen .

På den här sidan förklaras några grundläggande fakta om allemansrätten. Utlänningar omfattas också av allemansrätten och får plocka bär och svamp. Får en blomsterhandlare fritt samla kvistar, kottar, mossa och lav för kommersiella syften utan tillstånd från markägaren? Natten till torsdag observerade en förbipasserande att en person var ute i skogen i närheten av Färila och plockade med sig en större mängd mossa. Den förbipasserande uppskattar att personen lastade in omkring till lådor med mossa i en bil och åkte iväg.

Enligt allemansrätten får man plocka. Olika sorters mossa på ett vackert fat räcker långt, men man kan även göra tavlor, klä in krukor och göra söta bollar. Den frågan är inte alldeles enkel att besvara, men ska du endast plocka lite till husbehov så går det bra utan att du bryter mot allemansrätten.

Man bryter inte mot nått då va? Sådan där grön som växer på marken? Det hör inte till allemansrätten men man får vara försiktig och inte plocka stora arealer för då kan man misstänkas att man plockat till försäljning.

Och är det slutligen fråga om att man vill plocka mossa i ett skyddat område så måste man ofrånkomligen kontakta förvaltaren av området för att inhämta . Det är inte olagligt att plocka sån mossa som vi har som juldekoration, fönsterlav. Det är förbjudet att plocka mossa i skogen , det tar jätte många år för mossan att växa upp igen. Allemansrätten betyder inte att man får göra precis vad man vill.

Du som inte har någon skog i närheten kan förstås köpa mossa.

Men får man plocka mossa hur som helst? I vår skogsbok Mossa ,massa,människa finns också lite tips och recept från skogens skafferi. Var med och rädda skogens liv. Kom ihåg att allemansrätten inte gäller granskott. Man måste fråga den som äger . Det är bland armat vilda bär, svamp, icke fridlysta vilda blommor och örter, kottar, nötter och liknande naturprodukter med undantag av lav och mossa.

I de nordligaste delama av finska Lappland råder dock årsvis förbud mot hjortronplockning för andra än lokalbefolkningen. Island Det är tillåtet att plocka vilda bär för hand . Förutom att varubeteckningen är helt fel och att det är LAV och inte mossa som säljs så är det inte tillåtet att plocka lav hur som helst (inte mossa heller för den delen). Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, barr, ollon, nötter eller kåda från växande träd utan lov från markägaren. Vidare får du inte plocka mossa eller lavar och naturligtvis inte heller ta buskar eller fälla träd.

Däremot får du plocka vilda bär, blommor, svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken.