Polvalbová strecha


Jej variantom je polvalbová strecha , ktorá je z hľadiska tvaru kombináciou sedlovej a valbovej strechy. Od valbovej sa líši menšou výškou bočných valieb a umiestnením odkvapov. Kým valbová strecha sa používa zväčša pri prízemných stavbách, ako sú bungalovy, polvalbová pri poschodových.

Je akýmsi kompromisom medzi valbovou a sedlovou strechou z hľadiska estetiky i využitia vnútorného priestoru pri štítoch, oproti valbovej však umožňuje umiestniť do bočných stien podkrovia klasické okná . Pokiaľ dve roviny sú kratšie a zároveň odkvapy sú.

Polovalbová strecha sa používajú pri obdĺžnikovom. Pultová strecha patrí medzi . Tvary striech a) sedlová, b) valbová, c) polvalbová , d) stanová, e) manzardová, f) pultová, g) plochá strecha s atikou, h) plochá strecha s vyloženou. Typy striech: Plochá strecha. Plochá strecha je charakteristická výrazne nižším sklonom oproti strechám šikmým — maximálne do 10°. Býva skôr estetickým kompromisom medzi sedlovou a . Strecha jednostranná valba.

Súvisiace témy: Valba, strecha s valbou, valbová strecha – popis, tvar.

Polvalba je vytvorená troma rovinami strechy, ktoré sa navzájom pretínajú. Pri polbalbe je však päta jednej zo strešných rovín posunutá vyššie. Valbová strecha je považovaná za staršiu a sedlová za novšiu formu strechy. K dvojspádovej sedlovej streche patril štít.

Prechodnou formou strechy je sedlová strecha s podlomenicou a trojuholníkovým štítom, alebo polvalbová strecha so štítom lichobežníkového tvaru a polvalbou vo vrchole strechy. Forma strechy je často . Pôdoris domu 2m strecha polvalbová 3m stupňov sklon, kupoval som 26. Preložiť slovo „ polvalbová strecha “ zo slovenčiny do nemčiny. Rozdelenie sklonitých striech podľa tvaru: Page 6. V rámci dispozičného riešenia je rodinný dom vhodne rozdelený na.

Inšpiráciou boli rodinné domy zo západnej Európy (Rakúsko, Nemecko). Zdá sa, že nemôžeme nájsť to, čo hľadáte. Možno hľadanie môže pomôcť.

Do každej z týchto striech dokážeme navrhnúť vikier v rámci podkrovného bývania alebo podkrovného priestoru. Väčšina striech sa skladá z týchto typov. T- technické prízemný, polvalbová strecha s podlomenicou, azbest.