Räkna ut vinkel online


Mata in det du vet om triangeln för att beräkna sidor, vinklar , höj omkrets och area. XL-BYGG är en kedja av närmare 1fristående bygghandlare över hela landet. Tillsammans med våra kolleger i Norge och Danmark bildar vi Skandinaviens största profilerade bygghandlarkedja. OM BUTIKEN Kontakta oss Logotyper Om . Fyra enkla att använda miniräknare för att lösa rätvinklig triangel problem beroende på vilken information om den triangel du får.

Lösa en triangel tanke på Hörn. Kalkylator för att beräkna alla tre vinklar och tre sidorna i triangeln. Omkrets och yta för en given triangel dess Hörn.

Online -kalkylator för att beräkna area och. Hypotenusan är den sneda sidan i en rätvinklig triangel, alltså den sida som är motstående den räta vinkeln (90°). De andra två sidorna kallas katetrar, hypotenusan är alltid längre än katetrarna var för sig.

För att räkna ut hur lång hypotenusan är kan man använda sig av Pythagoras sats, som säger att längden av . Om du vill räkna ut hur mycket en taklutning stiger på en breddmeter så fyller du i 10i breddmått och vinkeln i vinkel. Ange takvinkeln i vinkel. Om takfoten är förhöjd så bocka för takfotshöjd och fyll i . Beräkna en vinkel i en rätvinklig triangel med hjälp av tangens inversfunktion.

Här lär du dig att räkna ut vinkelsumman i en triangel. Med vår beräkningshjälp kan du räkna ut hur mycket virke du ska använda, räkna ut vinklar eller ytor och volymer. Vi börjar med att identifiera vinkeln som avses i texten: det är den spetsiga vinkeln till höger i triangeln. Detta innebär att sidan som är längdenheter lång är den närliggande kateten och sidan som är längdenheter lång är den motstående kateten.

Vi testar först att räkna ut vinkeln v med hjälp av cosinus- funktionen. Om vi jämför vår triangel med den triangel som står tillsammans med reglerna så ser vi att det är sidan a vi ska räkna ut. Vi ska då använda formeln.

Skriv upp formlen och sätt in de värden du vet och lös sedan ekvationen. Sidan a är ju x i detta fall.