Ränndal montering


Taket är en viktig del av byggnadens skydd mot skadlig väderpåverkan. Det är därför viktigt att montering av takpannor och taktillbehör utförs fackmässigt av perso- ner med yrkesvana eller motsvarande kompetens. Denna monteringsanvisning skall uppfattas som en vägledning till gällande regler, föreskrifter och . Använd plåtsax för att klippa ut takhörnet.

Tänk på att montera plåten rätt.

Pilen på baksidan ska peka nedåt. Placera infästningsplåtarna C2SRP längs med ränndalens uppvikta kanter på . Funktionen är att täcka och leda regnvatten vidare. Längs botten på ränndalen läggs först ett lager underlagsmembran. Ditched Kenworth Log Truck Recovery – Duration: 3:57. Denna här foldern ska försöka lotsa er genom monteringen av ert nya tak.

Först går vi igenom förberedelser, och därefter kommer vi gå igenom själva monteringen av ditt nya tak. Monteringsanvisningen är uppdelad i två olika steg.

Läs igenom hela broschyren innan ni börjar så är ni väl förberedda. Jag har letet som en tok efter vettiga instruktioner när det gäller ränndalar och hur jag på bästa sätt läktar och avslutar ränndalen. Pannorna skall kapas i raka linjer och spolas rena från damm omgående. Tack för att du har valt Decra taksystem från Icopal! Denna anvisning beskriver konstruktionsdetaljer som förekommer på vissa tak.

Den är ett komplement till. Täckning för vatten och leder det vidare. Tjocklek: mm mm mm. Finns i blank polyester och GreenCoat Crown BT Matt. Ståndskiva försänkt AMG.

Vindskiva AMG 135x1mm. Nockplåt AMG 180x1mm. För att montera taket behöver du följande verktyg och utrustning. Vid Mansardtak monterar du en fotplåt på nedersta bärläkten före brytningen av taket.

Håltagning och anslutning runt takkupa och skorsten. Vi rekommenderar att du anlitar en fackman för att göra anslutningar till t ex. Kapning av takplåtar vid ränndal.

Det är lättare att lägga taket rakt vid en ränndal om du utgår från långa takplåtar som är inpassade efter vindskiva och takfot. Börja därför vid höger vindskiva. A) och lägg alla långa plåtar. Icopal underlagsprodukter för montering på fast underlag. Vilken underlagsprodukt du ska välja beror delvis på vilken typ av yttertak huset ska få, men även en rad andra faktorer, t ex hur smidig och snabb produkten är att montera, hur länge det dröjer innan ytskiktet kommer på plats och vilken lutning taket har.

Avvikelser från denna rekommendation kan. MONIER inte ta ansvar för. Däremot kan en skruvdragare underlätta arbetet betydligt. Underlaget ska vara ett stabilt träunderlag som monterats med underlagspapp heltäckande. Plåtens ytskikt kan skadas av sprutet . Minsta taklutning 14° (1:4).

Installation av ränndal. Ska förses med takfotsplåt innan shingelmontage. Ränndalen ska förses med våd av Yttakpapp.