Ränndalsbeslag


Vid lertegel Hansa och Tvilling rekommenderas att lösa rör används. RÄNNDALSBESLAG MONTERINGSANVISNING . Beställ online på E-BYGGSTORE. Beslag monteras i vinkel mellan mötande tak. Fungerar även för papptak.

Används som gaveltätning.

Monteras som stöd mot linjen med sågade passbitar. Lyfter Carisma nockpanna för ventilering och tätar även skarven. Förberedelser och montering av ränndalsbeslag bör alltid göras innan täckningen med Powertekk påbörjas.

Börja monteringen av ränndalsbeslagen från takfoten. Pilen på baksidan av ränndalsbeslaget skall ligga ned i fallets riktning. Fästning görs med godkänt skarvmaterial.

Godkänt skarvhjälpmedel. UV-strålning i max månader.

Planera för bästa resultat. TILLBEHÖR OCH TAKSÄKERHET. Nock- och takfots- räcke komplett. Detta är endast ett urval av vårt breda sortiment. Exklusiv 1-kupig betongtakpanna.

GENOMFÖRINGAR genomföringar. Runt genomföringar och skorsten rekommenderas använd- ning av genomföringsmanschetter av EPDM-gummi eller krage av plåt med tillhörande butyltejp. Dold avrinningsplåt Carisma. Att vara noga vid takläggning är en förutsättning för att slippa otrevliga.

Takläggare – takrenoveringar med betongpannor samt tegelpannor på villor. Ränndalsplåt mm är en ränndal för vinklade tak som . Egna plåtslagare för plåtarbeten. Se vad som skiljer oss från andra takläggare.

Lägga lämplig taktäckning på förstukvisten (inkl. underlagspapp, ströläkt, bärläkt och ränndalsbeslag ). Kan vara plåt eller betongpannor. Montera hängränna längs taket och på förstukvisten, samt stuprör vid de båda knutarna. På huvudbyggnaden: byta vindskivor (eller gavlar, bedöms vid besök).

När underlagastaket är monterat skall ytskiktet.

Information available on the internet. Underlagstaket skall förvaras stående och ej exponeras för sol och regn. Uppdraget görs under fasaden och fästs mot . Takunderlag Träribba, t.