Rännkrokar avstånd


Därefter monteras rännkrokar , hängrännor och stuprör. Krokbockningsverktyget kan du hyra hos din byggmaterialhandlare. Allmänna förberedelser takavvattning. Märk först ut hur långt från rännans.

Mät avståndet mellan rörvinklarna och lägg till cm.

Till hus med rak takfot levereras rännkrok avsedd för montage direkt på takfotsbrä – dan. För att skydda ditt hem från fukt och mögelskador är det nödvändigt med takavvattning. Vi visar hur du lyckas med monteringen av vattenavrinningen på huset.

De värsta fienderna för ditt hus är vatten och fukt. Därför är det viktigt att få till det rätt. Vi visar i tre delar hur du sätter rännkrokar , monterar stuprör . Hur dimensionerar du vattenavrinningen till ditt hus?

Hur många stuprör behöver du?

Vilken lutning ska hängrännan ha? Hängrännan sitter fast i rännkrokar och det är placeringen av dessa som gör att rännan lutar. Man brukar rekommendera en rännkrok per 6mm, så genom att dela takbredden med 6mm får du fram antalet rännkrokar du behöver.

Det enda undantaget är längst ut i kanterna där det ska sitta en krok 100 . Gavlarna är självlåsande med en EPDM- list. De är vändbara: samma komponent passar till både den vänstra och den högra änden av rännan. Du monterar dem snabbt genom att slå lätt på dem med handen, en gummi klubba eller en hammare. Kommer ha sådana man bockar pga av lutningen. På så sätt slipper man det stora avstånd som annars kan bli mellan pannor och hängränna.

Det brukar bli en bra bit övet decimetern och det är . Кеш Перекласти цю сторінку Rännan ska luta mot stupröret. Mellanstycket sticks in i den nedre . Rännkrokarna bockas i ökande längd för att ge rännan rätt lutning. Rännans lutning justeras genom att rännkrokarna bockas.

Välj vilken krok du skall använda. Börja montera krokarna 1-ca 3mm från mitten, och gör lutningen åt vardera hållet. HÄNGRÄNNOR MED NYA RÄNNKROKAR : 1.

Markera var de ska bockas. Fallet styrs med avståndet från tappen till bocklinjen. En krokbockare kan ställas in på flera olika lutningar. Vid längre avstånd ska man spänna upp ett snöre för att säkerställa korrekt fall.

Använd fjädern på rännkroken för att spänna fast snöret! Kontrollera fallet med vattenpass. Justera rännkrokarna efter snöret och bocka krokarna med en rännkroksbockare. Beräkna avståndet mellan rännkrokarna i förhållande till gällande . Tak arean avgör vilken dimension man behöver på systemet.

Vid stora tak och långa avstånd mellan nedsläppen, kan en 1mm ränna vara nödvändig, medan det för ”normala” villatak räcker gott med 1mm. Bestäm åt vilket håll rännan skall luta. Fäst kroken med skruv eller ankarspik. Armats regnvattensystem – hängrännor, stuprör, rännkrokar , svep mm. Denna monterings anvisning visar steg för steg hur du går tillväga för ett bra och snyggt resultat med lång teknisk livslängd.

Rännkroken skall bockas så det blir fall mot stup- röret. Montering av rännkrokar. Bilden visar hur man markerar bockningslinjen för rännkrokarna. För större plåttjocklekar kan annat regelavstånd väljas. Om rännkrok för takavattning är av lång typ (se nästa avsnitt), monteras en extra regel vid takfot enligt bild t. Lägg tät – mas sa i spåret på . Placera alla rännkrokar du behöver bredvid varandra och gör en markering på den första och på den sista – detta efter hur fallet ska se ut.

Innan fotplåten monteras sätts rännkrokar på plats enligt montageanvisning för regnvattensystem. Fotplåt monteras tillfälligt med spik på takfotsläkten. Viktigt är att fotplåtarna följer en rak linje längs . Om takfotslinjen inte är rak, markeras rännkrokarna och böjs separat. Böj rännkrokarna enligt markeringarna.

Om det behövs, skapa ett spår i läkten för att rikta krokarna jäms med ovansidan på läkten. Avståndet mellan krokarna .