Råspont vid nock


Den första filmen i Essves serie instruktionsfilmer som visar hur man på ett korrekt sätt lägger tak enligt. Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak. I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista . Jaha då kom pappen på idag, klistrade och lappade det sista vid vindskive nock minuter innan regnet kom 😀 Men jag undrar en sak, råspont vet jag att det är riktigt illa om man låter det regna på.

Men när pappen väl ligger, hur klarar den regn?

Det ska vara uppehåll till större delen . Glipa mellan spont vid nock ? Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Här får du tips och värt att tänka på vid takläggning samt beskrivning och instruktioner hur du ska lägga tak på ditt hus. Detalj vid takfot – hängränna. Klammer c max 6mm med skruvinfästning.

Dim från fall till fall i randzoner. GGdETAljER VId RåSpONT vid läggning av underlagstak på råspont , . C (avser TopSafe PRO och 3°).

Täck nocken med nockplattor eller en våd längs med hela nocken. Vid taklutning över 14° rekommenderas plattor, under. Montera nock – och valm.

Vid användning av förenklat underlagstak spikas ströläkten i takstolarna. Vid takfot och gavel bör underlagstaket räcka minst 1mm över vägglinjen. För att provisoriskt fästa våderna använder man först häft- klammer. Nock – och ränndalstätningar görs i första hand enligt instruktioner för varje enskilt takmaterial. Som allmän instruktion gäller täckning med råspont ca.

Ventilering vid nock eller ej? Det finns både för och nackdelar med en nockventilering. Fördelen infaller då solinstrålning sker, i synnerhet på branta mörka tak då fukten i ”spalten” torkar. Nackdelen med en öppning i nocken är att risken ökar för inträngande yrsnö eller drivande regn. Utformningen av en nockventilering . Nockbrädeshållare justerbar är ett bra hjälpmedel för att få en nock helt vågrät och rak.

I kombination med Nock. Vid lägsta montering av nockbrädeshållare, finns en justermån på. Knäckmåttet är på bilden 1mm, vilket.

Vid råspont och mm strö- och bärläkt monteras nockbrädeshållaren på 6mm cc. Tillverkas av varmförzinkat stål. Fotplattan monteras med skruv från ovansidan. Passar till: Palema, Exklusiv, Hansa,. Ingående komponenter Snörasskyd Entré, Snörasskyd Nock – . En eventuell luftspalt skall vara öppen vid takfot och nock.

Lägg även dubbla limsträngar på fotplåten. Dra av folien från undersidans klisteryta samtidigt som du rullar ut Topsafe våden. Vid nock avslutar du med ”vinkelränna slut”.

Kapa ovan- kanten i höjd men ovankant nockplanka. TÄTA GENOMFÖRINGAR OCH KANTER. Kom ihåg att det ställs samma krav på skydd mot inträngning av fukt på plåtbeslag, genomföringar och vid kanter och övergångar som det ställs på takytan.

A-fix byggteam i Göteborg AB added new photos. Första nock hörnet klart med ny råspont. No automatic alt text available. Kringtäckning av takuppbyggnad. Anslutning mot högre byggnadsdel.

Underlagstäckning enligt AMA Hus JSB. Finns det någon fara att lägga den nya råsponten på det sättet som den gamla ligger ( nock till takfot) direkt på de vågräta takbjälkarna? Om vi lägger råsponten nock till takfot, läggs då underlagspapp på sedvanligt sätt från sida till sida på taket med första våden vid takfoten? Behövs stödreglar mellan . Rör till nock – och takfotsräcke. Tillbehör och taksäkerhet till Benders.

Justerbar nockbrädshållare. Vid läggning av Carisma på takfotskil måste ventile- rad takfotsläkt användas för att säkerställa ventilatio- nen under pannorna. Traditionell råspont eller motsvarande med papp – täckning räknas som det.

Börja- och avslutningsnockpanna.