Regler taksäkerhet 2017


Vi vill med denna broschyr hjälpa fastighetsägare, projektörer, tillverkare . I branschstandarden för taksäkerhet beskrivs vilka förutsättningar som behövs för säkra tillträdesvägar till tak, säker förflyttning och säkerhet vid fasta arbetsställen på tak. I Boverkets byggregler, BBR, finns regler om taksäkerhet för att förebygga fall. Reglerna handlar om säkerhet vid byggnadens användning eller drift. Avsnitt 8:i BBR innehåller särskilda regler om taksäkerhet. Boverket skriver regler om fasta takskyddsanordningar.

Reglernas syfte är att skydda mot fall vid tillträde och förflyttning . I denna artikel skriver PeO Axelsson om branschstandard för taksäkerhet som är ett välkommet verktyg för att detta viktiga och nödvändiga arbete ska ske säkert. Text: PeO Axelsson Illustrationer: Hans Sandqvist Foto: Weland Stål. Branschstandard samlar alla regler för taksäkerhet. Weland Stål AB tillverkar och lagerhåller ett komplett program av takskyddsprodukter. Frågan är hur hantverkare ska göra för att undvika sanktionsavgifter.

Arbetsmiljöverkets nya regler är i fråga om taksäkerhet , menar många, något otydliga. Ta på personlig fallskyddsutrustning och se till att den alltid är förankrad i en taksäkerhetsanordning, tipsar Hans Eriksson, ordförande för . Det är viktigt att tänka på taksäkerhet när man jobbar med att renovera eller bygga om taket, och i denna artikeln får du tips på vad du bör tänka på. Nya krav på taksäkerhet. SIS standard för taksäkerhetsprodukter: Glidskydden för lösa markstegar och deras infästning ska klara 1kilo istället för som tidigare 1kilo.

Som husägare har man ansvar för at det är säkert att ta sig upp till husets tak och säkert att vara där. Följande skyddsanordning rekommenderas. Fasadhöjd högst m, med taklutning . Som fastighetsägare har ni stort ansvar över säkerheten så att ingen kommer till skada. Ert tak är en arbetsplats och arbete på ett tak medför stora risker, därför skall taket enligt Boverkets Bygg Regler BBR kap.

Förr i tiden gällde lite andra regler. Det krävdes nog en del mod för ta sig upp och ner från taket utan modern fallskyddsutrustning via den här fasadstegen. Vintern är här, och alla fastighetsägare som inte redan har säkerställt att taksäkerheten är i gott skick bör göra det snarast. Att gällande föreskrifter ändrats till råd innebär inte att kravnivån ändrats . Definition av fasadhöjd. Taksäkerhet är dessvärre . Avståndet från skärningspunkten mellan takplan och fasadplan till marknivå.

För tillträdesanordningar räknas fasadhöjden där uppstigningsanordningen upprättas. För skyddsanordningar på tak räknas fasadhöjden där lägsta marknivå uppmäts. Ta reda på vilka regler och föreskrifter som berör det aktuella fallet.

Vid en riskanalys tas hänsyn till speciella risker på specifika objekt och arbetets art. I dessa fall går alltid arbetsmiljölagen i första hand. Här skulle det ha varit en ställning vid takfot.

Vistelse på tak är förknippat med särskilda risker. Hagmans tak har taksäkerhet inskrivet i . Risken för halkning och snubbling är stor då vi har ytor som ofta är ojämna, hala, och sluttande, och dessutom är .