Renlav fönsterlav


Flera arter säljs som dekoration till exempelvis ljusstakar, då ofta under namnet vitmossa, som emellertid egentligen är namnet på mossor av släktet Sphagnum. Eftersom den växer så långsamt är inte tillåtet . Den växer ofta tillsammans med två andra renlavar, gulvit renlav (Cladonia arbuscula) och grå renlav (Cladonia rangiferina), på hällmarker och sandig skogsmark. Tre arter av renlavar är vanliga på torra hällmarker i Sverige.

Fönsterlaven skiljer sig . Den gråa renlaven (till höger) är gråare och har alla grenspetsar böjda mer eller mindre åt samma håll.

Den gulvita renlaven (ej i bild) har samma form som grå . Den trivs i öppna hällmarkstallskogar eller glesbevuxna sandiga, skogsmarker, ofta tillsammans med två andra vanliga renlavar, gulvit renlav (Cladonia arbuscula) och grå renlav (Cladonia rangiferina). Renlav till vänster och vitmossa till höger. Om man går till en butik och handlar så står det vitmossa på förpackningen som istället innehåller fönsterlav. Det är konstigt att det är tillåtet, för det är faktiskt falsk varubeteckning.

Man köper en sak men får en helt . Titta på den här så vet du sen. Allmänbildning med glimten i.

Nu i adventstider förväxlas ofta vitmossa med fönsterlav , eller vit renlav , som den också kallas. Men fönsterlav och vitmossa är inte släkt med varandra, liknar inte varandra och har också helt olika användningsområden. Lavar och mossor växer mycket långsamt och därför ska man inte plocka dem i onödan. Många kallar denna lav felaktigt för vitmossa, det rätta namnet är fönsterlav eller vit renlav , cladonia stellaris på latin. Förr använde man den mellan fönstren på vintern mot kallt luftdrag, . Den har även insamlats som vinterfoder till husdjur.

Jag tar skogspromenader så ofta jag kan för att hinna njuta skogen innan den snart ska täckas i snö. Det föll faktiskt några flingor i fredags även om de smälte bort direkt. Jag har satt i alla innerfönster efter sommaren och lagt vadd mellan rutorna. På nedervåningen ville jag dock . Däremot så är jag inte särskilt super-moss-lav-intressera men jag insåg i år att vi hade flera sorters vit fluffig lav på berget, alltså vad jag tror grå renlav och fönsterlav , . Vanligast är den dock på mager mark med gles tallskog där den växer på marken i mer eller mindre vidsträckta mattor och nästan alltid blandat med andra arter renlavar, t ex gulvit renlav och fönsterlav. Utbredningen i resten av världen är bipolär, dvs den saknas i de tropiska områdena runt ekvatorn men finns både norr . Han ser hattlav, renlav , fönsterlav , kransbägarlav och naturligtvis Norrlandslav i stora mängder (copiosissime).

Den hästhovsliknande björktickan träffar han på också inne i en stuga där den sitter på väggen och gör tjänst som nåldyna. Den maj rider han in i Lycksele lappmark och skriver: ”Skogen stod helt härlig av det . Det ser ut att vara just fönsterlav i ljusstaken på bilden. Dessa bildar inte lika tydliga och dekorativa ”kuddar”, men även de blir säkert prydnad ibland.

Renlavar har sedan lång tid tillbaka använts av människan. Idag är renlav viktig som vinterfoder åt samernas renhjordar, men förr kunde det också användas som vinterfoder åt tamboskapen. Lavarna innehåller en stärkelse, lichenin, som djuren kan tillgodogöra sig. När man ska plocka så kallad ”vitmossa” till sina adventsljusstakar är det i själva verket gulvit- och grå renlav samt fönsterlav man plockar och fönsterlaven kallas i folkmun även för toppmossa eller adventsmossa även om dessa arter inte alls har något att göra med mossor.

På denna bild ser man fyra olika arter lavar, gulvit renlav, grå renlav, fönsterlav och islandslav, låt dock den ovanliga fönsterlaven, eller i folkmun toppmossan stå kvar. Gråvit renlav bildar, tillsammans med sina släktingar gulvit renlav och fönsterlav , hela mattor på kala hällmarker. I fjällen speciellt iögonfallande och välbekanta som renfoder. Foto: Bohusläns museum . Det vita som du lägger i ljusstaken och i fönstret heter fönsterlav , och inget annat. Biolog Bodil Carlsson från Länsstyrelsen i Jämtlands län gästade Fredrik och Filip i morgonstudion för att räta ut en del frågetecken i detta långdragna missförstånd.

Det står mossa på förpackningarna man köper i affären . De andra två renlavarna är mer som en jämn matta, istället för fönsterlavens bulliga små buskar. I torra, steniga tallskogar kan renlavarna täcka hela marken som snö. När vädret är soligt och torrt krasar de under fötterna.