Ritning stenkista dagvatten


Det är faktiskt inga större svårigheter förknippade med att bygga en ny stenkista. Särskilt inte om man har en minigrävare eller hyr en. Först gräver man ut till uppsamlingsbrunnen. Förr i världen byggde man stenkistor genom att . Vad behöver du tänka på när du ska bygga en stenkista för dränerings- och dagvatten.

Vi har samlat våra frågor från våra besökare så du kan undvika problem. Anslut dränering, dagvatten samt glöm inte att överst ha ett överfyllnadsrör som mynnar ut i ett dike eller liknande vid extrema skyfall o. Fyll med grovt material,. Vidare skulle jag dog fylla min stenkista med t ex stor spängsten (eller det man har att tillgå) om jag hade möjligheten. Har jag förstått dränering rätt? Сохраненная копия Перевести эту страницу Stenkista.

Tänk på att inte lägga en stenkista för djupt då den oftast är full om det regnar då markvattennivån stiger. Ett annat alternativ till stenkista är så . En stenkista är en grop som fyllts med sten av lämplig storlek och sedan täckts över. Numera är det vanligt att gropen till stenkistan kläs invändigt med fiberduk eller liknande för att förhindra att den slammar igen utifrån. I stenkistan utmynnar avloppsrör, till exempel för regnvatten och dränering.

Vattnet fyller ut hålrummen. Dagvatten kallas det regn- eller smältvatten som rinner från t. För att tydliggöra hur dagvatten ska hanteras i allt från ÖP till exploatering och förtätning i befintlig bebyggelse. Dagvattenutredningen ska levereras i rapportformat med tillhörande ritningar i både pappersform.

En vattentunna eller en trädgårdsdamm är ett bra sätt att både spara vatten och minska belastningen på gräsmattan. Med en damm för dagvattnet får du ett dekorativt inslag i trädgården som blir både fågelbad och vattenreserv på sommaren.