Rödalger på puts


Därför trivs algerna på tunn puts. Har du drabbats av alger på ditt hus? Det kan bero på att väggen har en tunn fasadputs utanpå en isolerskiva. Framåt hösten bildas då lätt kondens på fasaden nattetid.

Fukten är en perfekt grogrund för algerna. Det säger forskaren Kenneth Sandin vid .

Att rengöra fasaden från alger. Ljusa, putsade husfasader är både trendigt och vackert, men det ställer också höga krav på underhåll då även lindriga algangrepp syns tydligt. Milda och fuktiga vintrar bidrar till att alger , mossa och lavar frodas mer än vanligt , då de . Vid närmare granskning av . Alger , lavar och mögel.

Faktum är att precis allt du lämnar utomhus förr eller senare kommer se gammalt och ovårdat ut. Lämnar du sommarmöblerna ute kommer de efter en tid (t.ex över vintern) se smutsiga ut. Ju mindre luftförorening och ju renare miljö vi skapar, desto bättre förutsättningar ger vi algerna, den gröna, något slemmiga beläggningen som vi kan hitta lite varstans hemma.

Lägg till att alger kan växa på tak, fasader, terrasser, stenplattor, plank, flaggstänger, växthus och . Det är den bistra sanningen. Att få bort alger på hus, fasad eller plank kan vara besvärligt, särskilt om algerna låtits växa under en längre tid. Här är tipsen för att få bort alger från villan och få en fasad eller annat träverk att kännas som nytt. Skriv gärna en kommentar under . Putsbruk är organiskt, då det består av bindemedel -antingen cement som innehåller organiska ämnen, gips, kalk eller plast, och ballast som oftast är sand med organisk halt större än , samt vatten som innehåller olika organiska ämnen.

Puts har olika grov yta – beroende på vilket . Detta medför näringstillgång åt algerna. Rolla silikatfärg utan att tvätta först? Rengöring av fasader innebär borttagning av smuts, färgskikt, puts etc. Kemiska rengöringsmedel bör undvikas, speciellt om man avser påföra nytt ytskikt av kalk- eller KC-baserad puts eller putsfärg.

Det finns flera alger som växer på fasader. PÅ , Målande och obehandlade material såsom puts , sten, tegel, trä, betong, etemit, plåt, takpapp, plast, textilier m. HUR, Spruta, pensel, borste,. TGÅNG, liter ger liter bruklösning. Den vita tornbyggnaden på Färgaryds kyrka missfärgas av en växande organism i form av rödalger.

Vi ska tvätta och rengöra kyrkan från alger. Den ska också putsas om och lappas i partier där puts och kalk har släppt, säger kyrkoherde Bo Lindbladh.

Krav på materialval vid restaurering. Putsytor tillverkade med olika tekniker och verktyg. På fuktiga och något mörka platser växer gärna alger på puts och fogbruk. De kan ses som en indikator på att väggen håller fukt.

Mögel på målade trähus är ett välkänt fenomen. Men förra året var det ovanligt många husägare som fick problem med mögel på fasader med tunn puts. Hösten var varm, fuktig och fruktansvärd. Två år gamla villor med helt perfekt puts i oktober kunde vara täckta av alger och mögel i november.

Anledningen är att alltför många av färgerna som används inte är optimerade för att stå emot det svenska utomhusklimatet. Färgindustrins standardråd till konsumenterna är att underhållstvätta huset varje eller vartannat. Mot alger och lav på alla ytor utomhus. Mot mögel och alger på målat och obehandlat trä utomhus. Späd Grön-Fri med delar vatten och applicera med spruta.

Efterbearbetning: Normalt ingen. Effektivt mot alger , mossa och lav. Träfasad behandlad på ett avgränsat parti med Grön-Fri och tvättad med Jape Målningstvätt. Ytan är klar för målning.

Tar bort alger , mossa och svartmögel från målade fasader i trä, puts och sten. Fungerar även på plast- och tegeltak, sten och betong. Ett av Sveriges bästa mögeltvättmedel enligt PLUS, SVT. Alla fasader påverkas av naturens gång.

Används ej på målade metallytor. Det gäller inte minst förekomsten av alger på träfasader. Inte nog med att träfasaden blir grön- eller svartaktig och glåmig av algerna. De är skadliga för huset också.

De kan i längden även ge upphov till röta i träet. Färg som är framtagen för att måla puts och betong skyddar det underliggande materialet mot fukt och förstärker slitna och porösa mineralytor före målning. Finns det alger och mögel på ytan bör du lägga på ett Alg och Mögelmedel.

Det behöver inte sköljas bort, följ instruktionerna på förpackningen.