Rökluckor styrning


Det finns ett antal olika system för styrning av röklucka eller styrning av flera rökluckor. Med den moderna tekniken så ryms de tidigare relativt stora anläggningarna i en liten låda. De systemen rekommenderar vi vid nyinstallation eller större ändringar.

I en industrilokal kan det utöver detta även vara en åtgärd för att få . Syftet är att sänka temperaturen, minska rökskadorna och förhindra brandspridning.

Rök- och brandgaser hindrar utrymning, skadar byggnader och varor, försvårar släckningsarbetet och är farliga både för personer i . Vi skiljer på automatik för brand och för komfort. Sedan är det skillnad mellan magnet och motor. Om du väljer att endast ha manövrering med magnet behöver du en likriktare, batteribackup och något som bryter strömmen.

Aktivering via magnet innebär att det finns en kontinuerlig ström till magneten. Vi har ett komplett produktprogram med brandventilatorer till tak och fasad. Eftersom vi har egen tillverkning kan vi hålla låga priser samt vara flexibla och tillmötesgå våra kunders önskemål. RLS är en styrenhet för manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från t.

Aggregatet är skyddat mot överbelastning och kortslutning. Det har ett inbyggt skydd mot. En serie riktigt snygga styrskåp, med brandkårsnyckel, för manövrering av rökluckor med manuell omkopplare och elektronik för automatisk styrning från brandlarmcentral eller liknande. Vi anpassar styrskåp för Era behov med de antal utgångar och funktioner som Ni önskar. Kontakta oss för prisförslag.

Centralen är utbyggbar med instickskort och moduler. YAWALS RÖKAVLEDNINGSSYSTEM MED ESCO STÄLLDON. I syfte att förhindra negativ rökpåverkan vid brand används ventilationssystem som kan skapa zoner som är fria från rök.

I sådana fall kan man använda sig av Yawals rökluckor. MCP serien är den senaste generationen av knappar. Enheten har en helt ny design för att kunna smälta in i dom flesta moderna miljöer. Förutom den synbara förändringen så har larmknappen förbättras på en rad tekniska områden.

Denna knapp är avsedd för styrning av rökluckor. Knappen är tydligt märkt med texten . Med rökluckor i den övre delen av fasaden eller i taket kan rök och värme ventileras ut. Lågt sittande tilluftsluckor hjälper till.

Dessa baseras på fönster eller.

Mikroprocessorbaserad styrning för. Relevans Namn, A till Ö Namn, Ö till A Pris, lågt till högt Pris, högt till lågt. Visar 1- av objekt. Finns i underkant, överkant eller sidohängt utförande.

Karm Karmen är tillverkad i aluminium med bruten köldbrygga. Ytbehandling Ventilatorn levereras som standard i naturanodiserad eller vitlackerat . Denna kan antingen vara med täckt lock eller takljuskupol (för ljusinsläpp i trapphus). Swansons Telemekanik AB presenterar RLS – en serie styrskåp med brandkårsnyckel för manövrering av rökgasevakuering med manuell omkopplare och elektronik för automatisk styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS5är ett styraggregat för en till sex luckor med inbyggd . Branddörrstängarcentral Kontrollenhet för styrning av . Rökluckan öppnas genoa.

Om styrning sker via in- och utgångsenhet tillhörande brandlarmsanläggningen, ska in- och utgångsenheten placeras i direkt anslutning till den enhet som skall styras för att minimera kabellängd som inte övervakas via brandlarmanläggningen. Summalarmrelä för vidarekoppling av larm. Status indikeras med lysdiod på fronten: Grön lysdiod när allt är riktigt.

Röd lysdiod vid aktiverad öppning av rökluckor. Gränslägesbrytare för indikering öppen röklucka.