Rostfritt stål beteckning


Rostfritt stål korroderar mycket långsammare än kolstål tack vare att det legerats med krom. När kromhalten överstiger cirka bildas en tunn, passiv hinna som skyddar det underliggande stålet mot vidare oxidation. Om stålets yta skadas, återbildas ytskiktet mycket . Korrosionshärdigheten ökar generellt med ökad kromhalt.

Rostfria ståls förmåga att motstå korrosionsangrepp hänger samman med att de pga. Dessutom erhålles en förhöjd . Ganska go Rostfritt Cromstål. Olämplig, MARTENSITISKT HÄRDBART STÅL.

Krominnehållet gör att materialet inte rostar eller blir missfärgat av maten. Legeringen består av stål, krom, nickel och molybden.

A4-skruven kan t ex användas nära havsvatten eller under jord. Amotsvarar rostfritt 3i AISI- beteckning. Kapitel 1: Vad är rostfritt stål ? Kirurgiska instrument av martensitiskt rostfritt stål. De är hårdare och starkare än austenitiskt stål men har sämre. EN- beteckning (gamla W.Nr. ). C för att öka hållfastheten (inkl. kallbearbetning) sänk C eller tillsätt Ti för att undvika.

Ett material med en struktur som innehåller både ferrit och austenit kallas duplext rostfritt stål. Duplexa material har hög hållfasthet och mycket bra korrosionsmotstånd. En Cr-halt mellan och . Låt oss först och främst nämna att det är en villfarelse att allt rostfritt stål är icke magnetiskt. Austenitiskt stål är det enda stål i grunden som inte är magnetiskt, alla andra stål är mer eller mindre magnetiskt till sin natur.

Nu finns det en ny standard för den vanligaste sortens rostfritt stål. Tidigare har det varit ett problem att alla stål har haft olika beteckningar i olika världsdelar.

Den gemensamma standarden förenklar arbetet framförallt för . För att underlätta handeln på världsmarknaden är den nya beteckningen därför global. De rostfria stålgrupperna skiljer sig väsentligt. I de fall när saltvatten har kommit in i systemet, t ex för att avloppsrören ligger nära havet, har vi levererat duplexstålet EN 1. I svensk standard består beteckningen av . Beteckningar och tillståndstal.