Rosttrög plåt


Rosttrögt stål, cortenstål eller corténstål är namn för en grupp stållegeringar, som i första hand använts till värmeledningspannor, plåtkaminer, avgasrör och rökrör ( skorstenar). Efter en tids exponering under vissa korrosiva förutsättningar bildas ett jämnt och tätt oxidskikt (patina) på stålytan. Skiktet har god vidhäftning och . S355J0WP – S355J2W – S355J2WP – Corten A – Corten B Corten , Rosttrög plåt – Fakta.

Cortenstål är ett material som tillsatts diverse legeringar varav koppar, nickel, krom och fosfor är framträdande för att erhålla ett stål som är både rosttrögt och starkt. Cortenplåt har en motståndskraft mot atmosfärisk korrosion som är ca .

NORDMET har Norra Europas bredaste sortiment av rosttrög plåt ! Vi lagerför från 60mm till 20mm i diverse format. Stockholms sta Sverige. Mekom – Mekankomponenter AB . Rosttrögt stål är ett stål som har legerats med koppar, krom, nickel och fosfor och är till sin natur ett robust material. Legeringen gör att stålet oxideras när det kommer i kontakt med luft och fukt.

Ett fast oxidskikt bildas och förhindrar vidare oxidering, därav namnet rosttrögt eller . Det rosttröga stålet, med cortén i spetsen, fortsätter att öka i popularitet. Ett tecken på det är att även villaägarna tycks ha fått upp ögonen för materialet.

För ett år sedan slutfördes arbetet med flera bostadshus i Midsommarkransen vars fasad består av rosttrög plåt och nyligen fick medlemsföretaget Essinge . Sedan Ernst Kirchsteiger visat för hela Sverige att rabattkanter av rosttrög plåt ( även kallat för Cortenplåt) är både snyggt och praktiskt för att t. Vi har tagit fram en smart och smidig lösning för dig som inte vill köpa en hel stålplåt, klippt plåt i olika bredder och godstjocklekar. Nytt stål är rosttrögt istället för rostfritt. Ett nytt stål som är nästan lika starkt som krommolybden. Det är billigare och lättare att bearbeta än rostfritt stål.

Det nya lätta stålet kan rosta en aning i början. Men efter ett tag bildas en hinna, ett skal av oxi som gör att rosten upphör. Projektering och utförande………………. Hantering och patinering av rosttrögt stål: Rosttröga stål kan lagras utomhus under förut- sättning att luften får fritt cirkulera så att ytor som blir våta får möjlighet att torka ut relativt snabbt. Långa våttider måste undvikas.

Varje plåt eller konstruktionsdel skall förvaras skilda. I det fria rostar cortenplåt . På grund av ökad efterfrågan från våra kunder har vi på NORDMET fortsatt att bygga på vårt sortiment av rosttrög plåt. Vi levererar mestadels som plåt, men även kanter och andra färdiga produkter. Från 60- 20mm i tjocklek, utöver det levererar vi tryckkärlsplåt, konstruktionsplåt, kallvalsad plåt, kallformningsstål, rosttrög plåt (corten), tårplåt, rutplåt, slitplåt, höghållfast plåt, . Av säkerhetsskäl är endast icke-brännbara material gångbara, vårt val blev rosttrög plåt , som får en rostig naturnära kulör som både talar med de kringliggande byggnaderna på den gamla sjöbotten och träden i Linnéparken. På nära håll ger plåtens utförande ett respektavstån vilket byggnadens innehåll kräver.

Behovet av värmeisolering skapas av en lättare konstruktion nära själva vattenreservoaren med plats för de utrymmen som krävs runt.

Den körbara serviceytan runt byggnaden görs i blå asfalt. De omgivande slänterna utförs som stenpartier med låga växter – t.