Sedum tak


Projekteringsunderlag sedum. Veg Tech är största sedumleverantören i Sverige. Пожаловаться на другую картинку.

Anlägg sedummattorna på ett väldränerat underlag för att undvika framtida etablering av ogräs. Det är också en fördel om .

Det blir allt mer populärt med grönskande tak av olika slag. Allt du behöver veta om du vill anlägga ett sedumtak. Gröna tak är som byggnadsteknisk definition ett samlingsnamn för gräs- och sedumtak , tak med levande sådan växtlighet som takbeläggning (med gröna tak kan i deskriptiv bemärkelse vardagligt också avses andra tak med grön färg, såsom koppartak).

Tak med växtlighet har använts sedan långt tillbaka i de . De behåller regnvatten och klarar därför bra av torka och soliga lägen. De planteras därför ofta på tak , i rondeller eller i rabatter och stenpartier. Normalt används cirka plantor per kvadratmeter.

Med sedummatta går det snabbt att etablera och du slipper rensa ogräs fram tills att utrymmet mellan sedumplantorna . Sedum odlas på färdiga plattor . Det växlar utseende med årstiderna och kräver nästan ingen skötsel. Det går utmärkt att anlägga rondeller och refuger på detta sätt. Gröna tak har många fördelar. Hos oss får du personlig kontakt och hög service.

Förutom det estetiska, det är vackert, minskar det avrinningen från taket. Det minskar också temperaturväxlingarna på konstruktionen och ger ett hållbarare tak. Det kan också ge extra poäng vid miljöklassning av byggnaden. Ett sedumtak är inte bara vackert, det är också bra för miljön.

Det fungerar om du har ett tak med mindre lutning än grader. Men det krävs ett bra förarbete om det ska bli hållbart. Efterfrågan och intresset för tak med gräs och andra växter har ökat de senaste åren enligt företag i branschen.

På Södertull byggs just Gävles första flerbostadshus med grönt tak. Det isolerande taket skyddar mot värmen på sommaren och kylan på vintern. Det skapar ett behagligare inomhusklimat och leder dessutom till lägre kostnader för nedkylning och uppvärmning av .

Hus täckta med sedumtak ger en vacker karaktär som varierar med årstiden. Våra sedummattor kan läggas på tak med lutningar från 0-grader och har många fördelar. Enligt de allmänna föreskrifterna för tak med tätskikt ska platta tak ha en lutning på minst. Lutande tak har en lutning på minst grader ( ). Skjuvkrafterna ökar med takets lutning . Gröna tak (dvs. tak med vegetation) ger estetiska, miljömässiga och ekonomiska fördelar. Tak täckta med moss-sedum, ört-sedum, gräs eller fullständiga takträdgårdar anläggs för att tåla långvarig nederbörd eller torka.

Underhållet och bevattningsbehovet blir minimalt. Vikten på vegetationsskiktet kalkyleras med hänsyn till . Många husägare tittar säkert då och då bekymrat på sitt tak och undrar hur man ska få bort de mossor, alger och andra växter som etablerat sig där. Här hittar du bilder på gröna tak som visar vår bredd och erfarenhet inom tätskikt.

Titta gärna på våra senaste uppdrag.