Sedummatta på mark


RING IN FÖR ATT BESTÄLLA SEDUMMATTA ! Vi har sedummatta till försäljning med ca dagars beställningstid. Då det är i slutet på säsongen tar vi endast emot beställning på telefon. VI REKOMMENDERAR LÄGGNING INNAN OKTOBER.

DÄREFTER SKER LÄGGNING PÅ EGEN RISK DVS UTAN . Underlaget ska vara väldränerat och ha ett minimalt underlag av jor för att ogräs inte ska etableras.

Ta bort allt ogräs innan läggning. Exempel på uppbyggnad är: 1. Optimalt för läggning på mark är en lutning . Sedum passar bäst i soliga och torra lägen. Vår sedummatta till mark är odlad på kokosmatta. Sedum K är vår matta som är anpassad för läggning på mark. Sedum går utmärkt att lägga som marktäckare, bara underlaget är väl dränerat.

Den bästa platsen att lägga sedum är där det är soligt och relativt torrt, det ger en välutvecklad och artrik sedummatta. Sedummattan för mark , kan vara odlad på en kokosmatta eller geotextil.

I de fall man kan använda Sedummatta på kokosbotten, SedumK etablerar sig rötterna med tiden genom mattan och blir ett med underlaget. Man lägger då en grusblandningen, 0-18mm under som fukthållare. Det är alltid viktigt att ytan är fri från . Prefabricerad moss- sedummatta på mark.

Ytan skall luta eller vara bomberad. Lutning: 1:eller mer (max 1:2). Leverans och förberedelser. Det man ska tänka på är att sedumvegetationen endast tål begränsade mängder salt och slitage och bör inte utsättas för exempelvis: slitage från exempelvis.

Sedumvegetationen ligger skyddad av sneddningszoner. Moss- sedummatta i refug. Sedummattorna är av samma sort som de som används till takvegetation. Anlägg sedummattorna på ett väldränerat underlag för att undvika framtida etablering av ogräs.

Egenskaper – Kan läggas på rondeller, refuger, rabatter, murar mm – Enkel installation – Mycket låga underhållskostnader jämfört med gräs och rabatter – Lång hållbarhet – Stor växtvariation jämfört med gräs – Går att platsodla eller lägga färdiga sedummattor. Har nu en ganska brant slänt (~grader) på ca meter som löper längs hela fasaden, ca m, som jag funderar på vad jag skall göra med. Huset står på en naturtomt på berg i Bohuslän, det vill säga . När man är ute och kör bil på motorvägar och dylikt ser man ofta att Vägverket planterat någon lågt växande marktäckande växt som är. De biologiskt nedbrytbara sedummattorna lämpar sig för både plana och sluttande ytor. Idagens planerande och byggande bi- drar de alltmer tätt exploaterade ytor- na till en brist på grönytor i våra stads- delar.

För att kunna bygga tätt och ändå hållbart, tvingas vi hitta kompenserande metoder.

Byggsektorn arbetar med mil- jöklassificeringsmodeller av olika slag. LEE BREAM m m) i vilka grönyte- faktorn är . Gräs på rulle och färdig gräsmatta, då har du hittat rätt! Följ gärna oss på facebook, houzz eller instagram för mer inspiration:. Jag har försökt plantera mossa istället för gräs – ja, jag gillar mossa!

Så nu funderar jag på sedum. Och hur planterar men den lämpligast, kan man så den? Vi håller en lättsam ton där vi vill berätta om våra tankar och idéer kring det gröna runt om oss.

Veg Tech bloggar om grönare städer. Benämningen Gröna tak är ett samlingsnamn som innefattar allt från takträdgårdar till naturtak med gräs och sedumtak – helt enkelt tak med levande växter som takbeläggning. Tak med växtlighet har använts länge i Sverige och idag hittar vi sedumtak på så väl timmerstugor som moderna funkisradhus.

Din partner för mark , väg och vatten. Välkommen till ett explosivt företag i väg- och anläggningsbranschen! Då fanns vi i Sverige och Norge. Idag hittar du våra dotterbolag i länder runt om i Europa och vi fortsätter att satsa på. Du kan använda mattan på tak, längs vägarna eller i rondeller.

Mattan är estetiskt vacker och ger även vissa fördelar i att den fördröjer dagvatten. Vi säljer mattor och utför kompletta anläggningsarbeten.