Sedummatta stockholm


Vi säljer färdiga sedummattor. RING IN FÖR ATT BESTÄLLA SEDUMMATTA ! Vi har sedummatta till försäljning med ca dagars beställningstid. Då det är i slutet på säsongen tar vi endast emot beställning på telefon.

VI REKOMMENDERAR LÄGGNING INNAN OKTOBER.

DÄREFTER SKER LÄGGNING PÅ EGEN RISK DVS UTAN . Veg Techs sedummatta odlas i Småland och . Att ha sedum och sedummatta på tak bli mer och mer populärt. Det finns många fördelar och det är även lättskött. Vi beskriver varför du ska sedumtak. Odlingar i Sverige Vegetationstypen kan användas både på låglutande och lutande takytor.

Sedumvegetationen ligger skyddad av sneddningszoner.

Montering sedum på mark Skötsel av sedum på mark Produktinformation. Moss- sedummatta i refug. Förodlad sedummatta om ni vill få ett grönt tak omgående.

B) Svenska Naturtak dränerings- och odlingssubstrat. Ny här och hoppas att detta blir rätt! Jag håller på att färdigställa en vedbod som jag tänkt ska få ett sedumtak.

Någon som har tips på vart man kan få tag på antingen färdiga sedummattor alternativt . Välkommen till Blomsterlandet! Trädgården har formats under ett rådgivningsuppdrag där inspirationskällan är villans organiska arkitektur med sina runda böljande former. Trädgården är nyanlagd men man ser redan nu hur gestaltningen är tänkt, men ännu återstår . Stockholm – drömvilla signerad Pål Ross.

Att anlägga blir något billigare men mer tidskrävande. Sedummatta kan köpas färdig eller anläggas (på platta tak enbart). Växterna måste då få tid att etablera sig och sprida sig över hela takytan.

Anläggning av sedummatta kan ske nästan när som helst, men helst inte mitt i vintern. Varje flyttning av plantor .

Vi håller en lättsam ton där vi vill berätta om våra tankar och idéer kring det gröna runt om oss. Livslängden på gröna tak uppskattas till dubbelt så lång som för papp- eller plåtbelagda tak bl a beroende på att temperaturskiftningarna kan vara ca lägre för de förra. På kontinenten – t ex Tyskland – är vegetationstäckta tak vanligt och upp till 1åriga tak har studerats. Mindre energiförbrukning. Läs om hur installationen går till.

Det är många som undrar om det verkligen lönar sig att satsa på sedumtak och det är det. Vartefter att städerna växer och grönområdena minskar kan man med hjälp av gröna tak . Jag har försökt plantera mossa istället för gräs – ja, jag gillar mossa! Så nu funderar jag på sedum.

Och hur planterar men den lämpligast, kan man så den?