Sedumtak vikt


Sedumtak finns i olika utföranden, beroende på hur stor artvariation som önskas. Ju större artvariation desto tjockare jordlager behövs, och ju tjockare jordlager desto mer väger taket. Minimal vikt och bygghöjd.

Takvegetationen baseras på en blandning av lättskötta och torktåliga sedum – och mossarter vilket ger uppbyggnader med minimal bygghöjd och vikt. Кеш Перекласти цю сторінку På den här sidan hittar du fakta och information kring produkterna som handlar om sedumtak.

System XMS 2-27° Lutande tak. Veg Techs säkra system för takvegetation! Takets lutning: 0-5° (0- ). Vattenbindning: –. Avrinningskoefficient: – 4. Ekologiskt värde: Underhåll och skötsel: Kostnadsfaktor: Egenskaper.

Optigreen systemlösning ” Ekonomitak“.

Lätt sedumtak 0-grader. SKYDDANDE SKIKT OPTIGREEN RMS 300. Skyddande filt skall vara RMS 3eller likvärdigt. RMS 3matta har dränerande, egenskaper samt skyddar tätskiktet mot mekaniska skador. Platsodlat tak är ett extensivt tak konstruerat för att ha låg vikt och likna naturlig vegetation som är kapabel att utveckla sig själv utan något större underhåll.

Växter som kan växa under extrema förhållanden och ha en stor förmåga att föröka sig själv används ex mossa, sedumväxter, gräs och . Efter detta läggs ett lager med särskild takjord med låg vikt och på det den prefabricerade sedummattan eller sedumsticklingar. Ett nylagt sedumtak ska efter anläggning vattnas igenom och gödslas med ett långtidsverkande gödsel (om det inte är leveransgödslat). Ett sedumtak är inte bara vackert, det är också bra för miljön. Det fungerar om du har ett tak med mindre lutning än grader.

Men det krävs ett bra förarbete om det ska bli hållbart. Sedumatta är odlad i Holland och leverantören garanterar en mossfri sedummatta. Flex, till skillnad från Premium, kräver inte att skarvar behöver fyllas på med substrat. Tänk på att både underlaget och sedummattan ökar i vikt när det är vattenmättat.

Bilden visar en sandwhich-konstruktion,.

Dessa läggs på tätskiktet. Växten odlas på fukthållande mattor i torv. Det finns även sedumtak som sås direkt på taket och inte läggs i färdiga mattor. Sedumtak läggs som alternativ till andra taktäckningsmaterial på låglutande tak upp till cirka 30°.

Sedumtakets växter kan bestå av fetbladsväxter som gul fetknopp, taklök, kärleksört. Det är därmed möjligt att välja en trädgårdstyp som lämpar sig för vad taket klarar. Beprövade sedumarter, i kombination med den anpassade substrat- och systemuppbyggnaden, garanterar att det gröna taket är hållbart. Systemsubstratet ” Sedum Carpet” är särskilt lämpligt för extensiva gröna tak samt växtsamhället ” Sedum Carpet”, som innehåller olika . De flesta tillbyggnader så som skafferi, kök, carportar, skjul etc.

Så det är mer än tillräckligt för ett lätt sedumtak från Sedumtak. Om du är osäker, låt detta kontrolleras av en ingenjör. Mitt tak är inte rotresistent, vad gör jag nu?

Det är inget problem eftersom vi levererar en rotbeständig . Uppbyggnad som används på lutande takytor. Rekommenderad taklutning: 2-27°. VT-filt har en vattenhållande och dränerande funktion och används som underlag till lutande tak.

De växtmaterial som användes var två arter ur släktet Sedum spp. Resultatet visade att de sticklingar som vattnats har haft en signifikant ökning av längd och vikt samt fler bildade rötter än de sticklingar som inte . Svenska växter för skandinaviskt klimat.