Sedumtak


Повідомити про інше зображення Поскаржитись на вміст зображення. Veg Tech är största sedumleverantören i Sverige. Reducerar avrinningen med av årsnederbörden. Erbjuder säkra uppbyggnader, svenskt material. Det blir allt mer populärt med grönskande tak av olika slag.

Allt du behöver veta om du vill anlägga ett sedumtak.

Ett grönt tak är inte bara sedumtak , utan allt grönt som kan byggas på ett bjälklag. Gröna tak finns i en mängd olika varianter- allt från en tunn uppbyggnad av sedum på taket till mer utarbetade takträdgårdar med buskar och mindre träd. Ett extensivt tak ( sedumtak ) kräver mindre underhåll, en till två gånger om året. Slutligen krävs det något mer skötsel av ett grönt tak än ett vanligt tak, men för extensiva sedumtak handlar det om ett fåtal tillfällen per år och insatsen är inte större än att man klarar av det på egen hand.

Utöver det så finns det väldigt få nackdelar med gröna tak. Ett korrekt anlagt grönt tak är även prestandamässigt . Ju större artvariation desto tjockare jordlager behövs, och ju tjockare jordlager desto mer väger taket. Gröna tak är som byggnadsteknisk definition ett samlingsnamn för gräs- och sedumtak , tak med levande sådan växtlighet som takbeläggning (med gröna tak kan i deskriptiv bemärkelse vardagligt också avses andra tak med grön färg, såsom koppartak).

Tak med växtlighet har använts sedan långt tillbaka i de . Ett sedumtak är inte bara vackert, det är också bra för miljön. Det fungerar om du har ett tak med mindre lutning än grader. Men det krävs ett bra förarbete om det ska bli hållbart. Att sedumtak ökat i popularitet har att göra med ett antal faktorer i våra moderna stadsmiljöer.

Stora andelar hårdgjorda ytor försvårar hanteringen av dagvatten och detta medför stor skaderisk för byggnader och infrastruktur. Genom att sedumtak har en visserligen varierande men dock god förmåga, att magasinera och . Sedan generationer tillbaka har Sverige en tradition av gröna tak. Torv och gräs användes länge till att skydda och täta taken mot värme och kyla. Sedumtak är inte bara vackert – det är även bra för miljön. Dock krävde växtmaterialet tjocka lager jord med tillkommande höga vikt.

Växterna som används idag kräver ej så . För mer information kontakta oss på tel. Vi säljer färdiga sedummattor. Skötsel och underhåll av sedumtak. Icke önskvärd vegetation.

Borttagning av oönskad vegetation kan krävas om taket drabbas av detta, det uppnås bäst genom att dra upp ogräset med rötterna och därefter avlägsna det från taket.

Ansamlingar med löv, grenar och andra icke önskvärda föremål bör avlägsnas årligen. Jag har skaffat mig en charmig slogbo äkta dalahantverk och tänkte göra något speciellt av den. Jag funderar nämligen på att ha ett sedumtak , blir runt kvm skulle jag tippa.

Hus täckta med sedumtak ger en vacker karaktär som varierar med årstiden. Våra sedummattor kan läggas på tak med lutningar från 0-grader och har många fördelar. Berg och brykt i Mora Dalarna levererar det kompletta torvtak och sedumtak med års garanti.

Vi (åter)skapar natur i stadsmiljö där den borde finnas. Hållbara gödningsmedel för sedumtak. Scandinavian Green Roof Institute.