Sedumtaket


Detta killgänget hade sensommaren me. Då ligger sedumtaket på plats. Förskolecheferna Ulrika Hultman, Bånita Kron och Emelie Ahlén besökte i veckan den pågående byggnationen av Tibros nya förskola vid Snickarvallen.

Anledningen var att det spännande sedumtaket kom på plats. Johan Lång som är affärsområdeschef på Diös i Norrbotten som äger byggnaden.

Men taket är ganska brunt nu, det kanske har att göra med vädret vi haft på våren. Det är i alla fall kul att folk engagerat sig och undrar, säger han och skrattar. Sedumtaket kan komma att växla i många olika färger . Som underlag till sedumtaket läggs en takpapp eller annat godkänt tätskikt av hög kvalitet, det måste vara ett tätskikt godkänt för svenskt klimat och den taklutning det handlar om och det räcker inte bara med exempelvis vanlig underlagspapp. Vid takfoten monteras ett kantavslut så att vegetationen inte . För att sedumtaket ska ligga kvar och inte glida av ett tak som lutar över grader så förankras det med geoceller.

Byggnadens rena naturmaterial speglar ett ekologiskt tänkande.

Avbilda ort Sverige Östergötland Linköping . Egen vattenförsörjning och gröna tak. Alla byggnader på anläggningen har ett sedumtak som är en del i klimatsystemet och dagvattenhanteringen. Fråga: I höstas köpte jag mitt efterlängtade sedumtak. Enligt försäljarens råd lade jag det på ett takpappstak (med rätt lutning) med en tjock matta under själva växttäcket.

Det var inte så mycket som växte på det. I april skulle jag gödsla med NPK-gödsel och vattna vilket jag gjorde. Men det ser ganska dött ut . Tätskiktet under håller längre eftersom det då blir skyddat från solens uv-strålning. Monica och Åsa på Karlslund.

Pierre fixar det sista utvändigt. Nu är sedumtaket på plats, återstår att bygga grillen till det nya naturköket i Trollagärde. Idag läggs första sedumtaket på plats.

Nu läggs sedumtaket på vårt nya kontor i Stångby. Det kommer fram att sedumtak är mera miljövänligt eftersom det t.

Om sommeren blomstrer sedumplantene med hvite, gule og rosa små blomster. Om vinteren har takvegetasjonen en . På sommeren og høsten blomstrer sedumplantene eller Bergknapp som de heter på norsk med hvite, gule og rosa små blomster. På høsten og vinteren får sedumtaket en rødbrun vakker farge.

Funderade på hur de skulle lyftas över till taket men det var enklare än vad jag trodde. När de odlar fram sedumen så har man en duk underst som det sitter glest . SEB:s kontor var det första storskaliga svenska sedumtaket och sedan dess har efterfrågan stigit. Kraven på så kallad grönytefaktor ökar och flera miljöcertifieringssystem premierar sedumtak, men branschgemensamma vägledningar gällande tekniska specifikationer och detaljer har länge saknats och därmed har det varit . Täckningsgraden på sedummattorna skall vara minst av ytan.

Yttertakets tätskikt skall vara avsett för sedumtak. Sedummattan skall läggas ut senast ett dygn efter leverans. Om det lagts sig löv under hösten på taket bör det tas bort om det finns .