Shingel eller plåt


På marknaden finns dels lätta yttertak av plåt , fibercement, shingel eller papp och dels tyngre taktäckning som tegel- eller betongpannor. Förutom tegel och betong kan hustaket kläs med exempelvis belagd plåt , shingel , sedumväxter eller kanske en gummiduk. De olika materialen fungerar inte på alla typer av hus.

Det finns även tak av skiffer, glas, torv, plast och fiberbetong. Mycket avgörs av taklutningen.

För betongpannor och taktegel – som är vanligt på . Vanligast idag är betong- eller tegelpannor och plåt. Vilken lutning taket har är också avgörandet för vilket material man bör välja. Tegelpannor är ett mycket vanligt takmaterial som håller länge. Med takshingel får man ett kostnadseffektivt takmaterial som har lång livslängd.

Dagens typer av shingel brukar dessutom se rätt snygga ut, vilket gör shingeltak tilltalande även ur estetisk synvinkel. Dela gärna med dig av egna frågor eller tips i kommentarsrutan eller på Byggmentors takforum. Utan överdrift kan man faktiskt säga, att det är lättare att lägga shingel än vanlig takpapp.

Sådana hårda takbeläggningar som tegel, betong och plåt är så pass hållbara att de sällan helt och hållet behöver bytas ut. De repareras och underhålls efter hand som en eller annan takpanna ger sig eller om en plåt får en skada. Lägga plåttak (fantompanna). Nackdel: Kostar en slant det med.

Jag kommer som sagt att göra det själv och det vore ju skönt att köra plåttak så att inte hela jävla semestern består av att kräla på ett tak. Jag ska lägga om taket på sommmarstugan i sommar och velar mellan papp och plåt och i viss mån shingel. Just nu ligger det papp på taket, det är ju inte särskilt snyggt, men fördelen är väl att det är billigt och verkar rätt lätt att lägga. Hur svårt är plåt att lägga i jämförelse? Ett annat intressant alternativ är . Om det är tegel eller plåt , kan fukten kondenseras på takbeläggningens undersida, frysa till is och på våren rinna ner i isoleringen – och biland till och med rinna genom konstruktionen ända ned i rumsutrymmena.

Om ventilationen dessutom är bristfällig kan följden bli mögelskador. Genomskarning Ett tak med asfaltsshingel . Vilken typ av tak du ska välja beror dels på vilken typ av arkitektur ditt . Tegel eller betongpannor är vanligast i Sverige och mycket slitstarka. Men de tål inte långsam avrinning lika bra som plåt , papp eller shingel. Har du ett flackt tak ( med liten lutning) bör du alltså välja plåt , papp eller shingel.

Tål takstolarna ett tyngre tak?

Kolla detta innan du bestämmer dig för att byta från plåt eller papp till. Frågorna är många – här får du svaren! Funderar du på att lägga om eller reparera taket i sommar?

Andra takmaterial är exempelvis fibercement, plåttak (stål- zink- aluminium- koppar eller blyplåt) papptak, shingel (papptaksliknande plattor), onduline. På platta tak, som till exempel på garage och förrå brukar plåt eller papp fungera bäst. Tillbehör takpapp och shingel.

Under takpannor, shingel och profilerad plåt 14–15. Du får ett lätt, tyst tak som inte knäpper eller låter. Alternativet som vi ser det är ny falsad plåt (vilket inte blir lika snyggt som det tak som ligger där idag, då hängrännor är inbyggda etc) eller takshingel. Nån som har erfarenhet av shingel ? Det som gör läggningen av shingel relativt enkelt är dess behändiga format.

En shingelplatta är vanligtvis inte är större än 100xcentimeter. Shingel är snyggt och billigt! Funkar såklart utmärkt med plåt , men om jag hade varit dig så hade jag kört samma tak som huset så det ser enhetligt ut. Men sen visade det sig nåt om att det va men behövde va typ 2. Täckmassa ska du använda för ytbeläggning av papp- eller plåttak eller för att fästa shingel.

Tätklister behöver du för klistring av fogar på takpapp eller vid reparation av bland annat trä, tegel, betong eller metall. Används för tätning av fogar och genomföringar för bland annat papp, plåt , tegeltak. Tack vare shingelns smidiga format och lätta vikt kan den läggas även på tak med spännande former och många vinklar.