Shingel taklutning


Här hittar du utförlig information om shingel och gör det själv instruktioner om hur man lägger ett shingeltak med takshingel. Takshingel kan läggas på de flesta byggnadstyper med taklutning ned till grader. Börja alltid montaget med att skydda råsponten med en underlagstäckning av rätt kvalitet.

Beroende på vilken typ du väljer så väger takshingel mellan. Användning och läggning.

Nu monteras under- lagspappen enligt underlagsrullens montage- anvisning. Börja läggning av underlagspappen med utgångs- punkt från aktuell taklutning (se Förberedelser och underlag). Tryggt och snyggt på ditt tak. Ett vackert tak ger huset ett lyft.

Takshingel är ett takmaterial av formstansade, skifferbelagda asfaltplattor. Shingeln förenar stenmaterialets hållbarhet med asfaltens elasticitet. I princip underhållsfritt.

Du får en mycket säker taklösning med lång livsläng som är i princip underhållsfri.

Ovansidan är belagd med vackert skiffer som minskar halkrisken, och ger skydd mot snöras. Shingel används på ventilerade konstruktioner, s. Tack vare shingelns smidiga format och lätta vikt kan den läggas även på tak med spännande former och många vinklar. Ställde denna frågan i annan tråd om låglutande tak, men fick inget napp. Jag ska bygga ut kåken med ett stort vardagsrum på ena sidan. Vill ha så lite lutning som möjligt så att jag inte får för dålig takhöjd längst ut, men jag vill inte ha platt tak (låglutande).

Jag har fått lära mig att . För applicering på lutande, exponerade tak med spikbara underlag såsom plywood eller råspont. Asfaltsbaserade takplattor. Minsta taklutning grader.

Shingeln består av en oorganisk stomme av mineral-fiber som ej påverkas av fukt eller röta som på båda sidor belagts med oxiderad bitumen. Om du vill räkna ut nockhöjden på en takstol så skriver du in horisontalmåttet från nock till utsida lejd i breddmått. Ange takvinkeln i vinkel. Om takfoten är förhöjd så bocka för takfotshöjd och fyll i . En förutsättning är att det gamla taket är tätt.

Takstolarna får inte vara krökta så att deras överyta avviker mer än mm från.

Svart shingel som ger ett vackert yttertak med samma känsla som ett traditionellt tak med tegel- eller betongpannor. Passar alla typer av byggnader med en taklutning på minst 14°. Takkonstruktionen blir vattentät till 1. Val av underlagstäckning för shingeltak.

Taklutningen avgörs utöver detta av taktåckningsmaterialet (bitumentätskikt, takpannor, shingel etc) rekommenderade taklutning. Vid taklutning un- der grader, läggs takpappen tvärs taklutning och samtliga längsskarvar klistras med Mataki Specialklister. Spikning med pappspik 20×8 . Om du väljer att lägga ett tak med shingel måste du vara uppmärksam på att det kräver en taklutning på mer än grader. Om taklutningen är mindre än grader, ska det läggas underpapp först. Det här taket har en lutning på grader – så här är det inte nödvändigt med underpapp.

För primärt plana plåttak (falsade) eller tak där större krav på byggtidsexponering ställs och där belastning och slitage är högre. Som övriga ytskikt kan takpapp (ej svetsbara), formskuren takpapp ( shingel ) eller takpannor (betong, tegel) användas. Som lägsta taklutning gäller 3° (ca 1:18), där det täckande ytskiktet så tillåter. Det passar alla typer av byggnader med en taklutning på minst 14°.

Mått: 3MMX15X32M,3MAntal per förpackning: st.