Shingel


Här hittar du utförlig information om shingel och gör det själv instruktioner om hur man lägger ett shingeltak med takshingel. Icopal shingel består av formskurna, skifferbeklädda plattor som ger taket en levande känsla. Taktekking med pappshingel i form av korte, smale remser av skiferbestrødd asfaltpapp legges slik at de overlapper hverandre.

Dette tilsvarer overlappstekking med andre enkeltkomponenter, enten det er flat skifer (takskifer ) . Tryggt och snyggt på ditt tak.

Ett vackert tak ger huset ett lyft. Alla fogar täcks helt av överlappningarna och shingeln håller tätt i fogar och spikpunkter. Takshingel förenar stenmaterialets hållbarhet med asfaltens elasticitet.

Hållbarhet innebär också att shingelns yta inte flagnar av eller rostar. En annan fördel med det sträva skifferströet är att is och snö hålls kvar på taket i. Det är ett tidlöst takmaterial som passar de flesta byggnadstyper. Jämför priser och läs recensioner på Tak.

Välkommen till PriceRunner! Asfaltsbaserade takplattor, för applicering på lutande, exponerade tak med spikbara underlag såsom plywood eller råspont. Båda sidor är berikade med oxiderad bitumen. Underlaget behøver ikke være tørt.

Minste takvinkel for ny på gammel shingel er grader. Ny shingel kan kun legges på gammel shingel med samme byggehøyde som den nye. Gammel takshingel under grader skal alltid fjernes. Selvklebende shingel i fargerne rød eller sort. Se monteringsveiledning.

Takbeklädnad för 3kvm. Место проживания – Montreal, Канада. Ashumna ashum matam maju houjinkhibana luhongbaju loisinkhi. Punshiba changlaktuna hangdok hangdok koiyeng yengli. Chatlo lairik to yenglucho.

Slik legger du takshingel. Det er ikke vanskelig å legge, samt at du kan legge ny shingel rett på gammelt shingeltak.

Sverre Julsrud Kristiansen. SolTech’s technical department continuously works at furthering the development of existing solar energy solutions and the discovery new solutions that are integrated into the design of a building’s roof and facade. Shingel till Farstukvist.