Självbärande plåt spännvidd


Våra tjänster för bärande plåt. Vårt mycket omfattande servicekoncept gör det möjligt för. Bärande plåt T130M-75L-930.

Hos Profilplåt finns självbärande takplåt från Trp till Trp 128. Ett välsorterat sortiment som passar både mindre industritak och stora takkonstruktioner. Profilplåt har självbärande takplåt för allt ifrån mindre industribyggnader till stora takkonstruktioner, där avståndet mellan takstolarna är långt. All vår självbärande takplåt har god bärförmåga och klarar därför stora spännvidder. Sortimentet finner du nedan.

TP1för yttertak, innertak, ingjutning, poolskydd m. Denna profil är idag ett ingående element i den dominerande yttertakskonstruktionen och kan användas för de flesta typer av bärverk. LTP 1kan användas till skärmtak och byggnader med krav på längre spännvidd. Lägsta rekommenderade taklutning är grader, med tätband i överlappsskarven kan den läggas ner till grader. Tillåten spännvidd L (m) beroende på snözon. Tabellen är beräknad för formfaktor μ = med avseende på snö och är giltig för karakteristiskt hastighetstryck upp t. Gråmarkerad ruta innebär att gåbarheten är . Areco Profiles tillhandahåller även högprofiler, som idag är ett ingående element i konstruktionen för hallar och arenor.

Högprofilen är fribärande på upp till tio meter och har på så sätt en hög täckningsbredd i förhållande till bärighet. Vi har även stark självbärande takplåt och takpanneplåt! Den unika formen ger denna plåt en oöverträffad kombination av ekonomi och bärighet. En lätt, självbärande profil för takkonstruktioner utan väggreglar. Borga TR 1är till för industriella och kommersiella byggnader med överliggande . TP1passar till tak som behöver självbärande plåt.

Används för fasader, industribyggnader, som pooltäckning och mycket mer. Jag skulle satsa på självbärande plåt typ galvad TRP 1samt lämplig stålbalk. Självbärande plåt är givetvis bra där man inte vill eller kan ha en bärande stomme.

Djupet som i att det blir en fri spännvidd på meter? En hög och stark takprofil med mycket god bärförmåga. Profilen har en täckande bredd på 9mm och kan användas för oisolerade eller isolerade tak tex. Klarar mycket långa spännvidder.

Jag valde en stomme av limträ och självbärande plåt. Då ingår ej någon montering. T130M är en mikroprofilerad bärande takprofil, som har sin största användning som takprofil på ekonomibyggnader, lager och småindustrier. Plåt , snözon 5-0b står det på nätet. Sen blir det reglar som ligger på den och en bärlina fäst i en vägg, kan det räcka med 45×4 blir max spännvidd på 3m, ev råspont och plåt eller bara självbärande plåt.

Spännvidd upp till meter. Gå vidare till uppmätning av tak och välj din taktyp för att skicka in måtten och få en offert. Plannja den plåt som intresserar dig?

Elementa Plåt har självbärande takplåt för alltifrån mindre industribyggnader till stora takkonstruktioner, där avståndet mellan takstolarna är långt. Vill ni ha mer info kontakta oss ! Plåten fungerar som flera I-balkar. Anledningen till att den klarar så pass stora spännvidder är att den lutande delen agerar som liv och den horisontella . Värmeisolering appliceras på TRP-plåtens ovansida, medan eventuellt brandskyd ljud- eller estetisk beklädnad sker på undersidan.

Yttertak kan stolpas upp med lättbalkar och någon typ av TRP- plåt.