Skanska miljöpolicy


Grönt byggande omfattar både vad och hur vi bygger och . Betong består av naturmaterial, sten, vatten och cement. Vi har en tydlig miljöpolicy som sätter nivån och visionen för vårt ambitiösa hållbarhetsarbete. Vi har identifierat de aspekter där vi som byggentreprenör har störst miljöpåverkan och möjlighet att förändra.

För dessa har vi mätbara mål som vi följer upp regelbundet med vårt egenutvecklade verktyg – Gröna . Vi vill minimera vår negativa miljöpåverkan både idag och i framtiden.

Med vårt miljöarbete vill vi ta ansvar för hur vår verksamhet påverkar miljön och skapa mervärde för våra kunder. BoKloks hållbarhetsstrategi . Vår miljöpolicy omfattar all verksamhet i Uppsalahem AB och de helägda dotterbolagen och har till syfte att beskriva det övergripande sättet att hantera miljöfrågor. Miljöpolicy för Uppsalahemkoncernen. Alla medarbetare inom Uppsalahem har ett ansvar för att företagets miljöpolicy efterlevs.

Vårt miljöarbete präglas av . Den fungerar som en plattform för konkreta miljöåtgärder och ökad miljöhänsyn i det dagliga arbetet. Nationen som organisation arbetar med frågan på . Räddningstjänsten ska värna om att i vår egen verksamhetsutövning vara ett föredöme i att minska .

Producentansvar Ekobyar. Byggsektorns kretsloppsråd. TK-Gruppen värnar om miljön! Just nu är det viktigare än någonsin att vi värnar om vår miljö. De senaste årtiondena har påfrestningarna på miljön varit så stora att vi nu måste ifrågasätta det ekonomiska system som har uppmuntrat till en så storskalig konsumtion av material och energi.

Allt på bekostnad av jordens noggrant . Några frågor som diskuterades var energieffektivitet och . NMP har egenskaper som gör att vi inte vill bygga in ämnet i fastigheterna. Processerna kring miljömålsarbetet bör ses över. Det här skulle Miljömålsrådet kunna göra med inriktning på näringslivet.

Miljöarbetet i undersökta branscher och företag. Att leverera och genomföra ett miljöanpassat måleri med ett materialval med minsta möjliga miljöbelastning i nutid och framtid. Sveriges Byggindustrier.

Att följa lagar och förordningar, samt uppfylla. Undersökningen är indelad i två delar. Dels tittar man bland annat på företagets miljöpolicy , energikonsumtion, avfallshantering och återvinning.

Dels ska ett visst antal av företagets personal . I Sollentuna frodas grön IT.

Sedan Sollentuna införde en ny miljöpolicy förra året har kommunen kommit långt i sin satsning på grön och hållbar IT. Rockfons MediCare undertak, som är speciellt framtagna för tillämpning inom vårdsektorn, kommer att installeras genomgående i båda sjukhusen. Inneklimat Värnamo AB skall ägna sig åt ett .