Skanska social hållbarhet


Vi vill genom våra projekt bygga ett socialt hållbart samhälle. Det innebär många olika möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen på ett positivt sätt. På Skanska arbetar vi för att bidra till ett hållbart samhälle. Läs om vårt hur vi bygger för en hållbar framtid!

Som den ledande samhällsutvecklaren driver vi utvecklingen av grönt byggande, klimatarbete, social hållbarhet och mångfald. Säkerhet och etik är också något vi sätter högt på dagordningen.

Vi tar ansvar för vår verksamhet och ställer krav på leverantörer och underentreprenörer. Här finner du våra mest intressanta projekt från alla världens hörn. Som global aktör påverkar vi arbetet med hållbar stadsutveckling på många håll i världen.

Skanska gör avtryck på olika kontinenter med vårt skandinaviska miljökunnande som motor i arbetet. Teamets uppgift blir att identifiera hur Skanskas projekt kan tillföra sina kunder mervärden genom till exempel sociala upphandlingar. Hållbarhet handlar inte bara om vilka ekologiska fotavtryck vi gör utan även om den sociala hållbarheten, för att utveckla lösningar som skapar såväl samhällsnytta som . Folkhälsa och social hållbarhet.

Region Skåne arbetar brett för en förbättrad och jämlik hälsa för Skånes befolkning. Hälso- och sjukvården ansvarar för att Skånes befolkning får den hälso- och sjukvård den behöver.

Det första intrycket av Sverige: vatten och grönska. Därefter: miljonprogramsområde. Studien har undersökt vad exekutiva beslutsfattare på de största företagen med bas i Sverige, tycker om aktörer i nio olika branscher. Skanska vinner före konkurrenten NCC samt lastbilstillverkaren Scania. Byggbranschen presterar överlag bra inom hållbarhet och utöver Skanska och NCC återfinns JM . Stena vinner kommunal marktävling med koncept för social hållbarhet.

Nyheter från business arena. Välj sta Umeå, Malmö, Almedalen, Stockholm, Göteborg. Business Arena – nu på kommunnivå. Vilket fantastiskt jobb ni har gjort!

Det är till stor nytta både för oss i kommissionens sekretariat samt för författaren själv. Så skriver Erika Pettersson från Kommissionens sekretariat som svar på kommentarerna från . Välkommen på medlemsmöte och årsmöte med SGBC-Syd! Skanska och Stena vann marktävlingen med ett koncept om hur ett inkluderande kvarter kan skapas i Välen Park i Frölunda.

Hur gestaltas stadens rum, hur utformas fastigheter och hur hanteras utmaningarna när staden förtätas och mångmiljonprogrammen byggs om? NORD Architects från Köpenhamn, Skanska och BoKlok delar med sig av hur de arbetar med social hållbarhet. Förbifart StockholDialog ger fler jobb – och bättre affärer.

PU kommersiellt, Skanska Sverige AB. Skanska jobb på Indeed Sverige.

Skallkrav arbetsmarknads- satsning. Socialt arbete som en investering. Totalentreprenad – strategisk partnering. Boinflytande, trivsel och trygghet.

Tillgängligheten ska öka och fysiska och mentala barriärer ska minska. Genom boendebyggande ökas den . Rotary är en organisation för samhälls-engagerade personer med olika yrkesbak-grun kön, ålder, religion .