Skarv stuprör


Komplett, lättmonterat och hållbart system. Funktionellt och estetiskt. Finns i dimensionerna 7 och 1mm. Skarvstycke till stuprör 221. Plannja Standard takavvattningssystem passar lika bra på kommersiella fastigheter som på villan och . Hos BAUHAUS finns ett stort utbud av hängrännor, stuprör m.

Vi har allt som krävs för ett komplett vattenavrinningssystem från kända varumärken som t ex. För att skydda ditt hem från fukt och mögelskador är det nödvändigt med takavvattning. Takavvattning från Byggmax. Vi visar hur du lyckas med monteringen av vattenavrinningen på huset. De värsta fienderna för ditt hus är vatten och fukt.

Därför är det viktigt att få till det rätt. Vi visar i tre delar hur du sätter rännkrokar, monterar stuprör. Stupröret använder du för att på ett kontrollerat sätt leda vattnet till en utkastare för att leda bort vattnet från husgrunden.

Våra stuprör tillverkas helt automatiskt.

Från en plan plåt formas röret, falsas ihop och klipps sedan efter rätt längd. En ände på stupröret krymps för att enkelt kunna skarva rören med varandra. Används för att skarva ihop två stuprör. Tvätta av skadestället med rengöringsmedel och vatten och skölj ordentligt. I skarvar är det svårt att komma till, så där kan du behöva hjälpa till med en rotborste.

Otäta fogar eller skarvar tätas bäst med en elastisk fogmassa, gärna asfaltbaserad. Alternativt kan du använda en fiberarmerad takmassa. Slitna hängrännor och stuprör ? Här får du tips om takrännor när du ska laga eller reparera och underhålla dina hängrännor och stuprör. Byggmax instruktionsvideovisar hur du på bästa sätt monterar vattenavrinning på huset.

Av estetiska skäl, och då takrännan är längre än m, ska stuprör placeras på båda ändarna av taket. Bilden nedan visar rekommenderad placering av stuprör för olika hustyper. Ett eller två på varje sida.

Dränering och hängrännor. Hur koppla nytt stuprör till bef. Hur täta skarv i hängrännan? Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Vatten från taket rinner ner i en hängränna som horisontalt leder vattnet till husets hörn där ett stuprör tar över.

För att skarva hängrännorna används rännskarvar som håller ihop de två rännorna med varandra.

Har det uppstått stopp i ett stuprör kan det rensas med ett vanligt rensband avsett för avlopp. Om vattnet i ett till täppt rör fryser till is kan det medföra sprickor i den längsgående skarven på stupröret. Fördelar med Rennits skarvfria hängrännor. S-skarvsats för skarvning av värmekablar, för värmekrympning.

För installation av Raychem värmekabel i hängrännor och stuprör.