Skarva fotplåt


En fotplåt sätter man längst ner på råsponten vid takfoten. Den leder ner regnvatten i hängrännan och man får ett snyggt avslut på taket som håller för väder och vind. Hur skarvar man egentligen fotplåtar?

Jag får det inte snyggt. Det går inte att sticka in den ena i den andra, på grund av deras form. För att skydda kanten på takbräderna och leda vattnet ner i hängrännan monteras alltid en bockad fotplåt nederst på taket.

Skarva fotplåten med överlapp på cirka – mm. Passar till TP2 Stilpannan och Tp45. Förberedelser- Takfotsplåt. Vid läggning på läkt placeras en polyetenduk,.

Skarvning av fotplåt utförs med 1mm överlapp. Vid montering av fotplåten, lägg en remsa med takpapp under plåten. Fotplåten ska överlappa bakkanten . Figuren visar en fotplåt som sömsvetsats till rännplåten.

Dubbelfals i takkant och på krön. Skär till en 3mm bred remsa av underlagsprodukten. Rengör fotplåten med avfettnings- medel och stryk med Icoflux Primer. Remsan förhindrar att råsponten. Klistring av skarvar: Mataki Specialklister.

Vid all kvalificerad taktäckning lägger du först underlagspapp på ytan som skall täckas. Underlagspapp och fotplåt. Detta är en god försäkring mot skador under byggtiden. Lägg först en remsa underlagspapp längst ner på.

Om du använder fotplåt vid takfoten spikar du fast plåten. Spikavståndet skall vara 1mm. Här får bra tips och gör det själv instruktioner när du ska lägga takpapp, underlagspapp på taket innan takpannorna. Håltagning runt takkupa. Vi rekommenderar att du anlita en fackman för att göra anslutningar till t ex takkupa och skorsten.

Lägg även dubbla limsträngar på fotplåten. Dra av folien från undersidans klisteryta samtidigt som du rullar ut Topsafe våden. Fyra steg en detaljerad genomgång på hur du lägger tak. I första steg genomgås hur du spikar råspont direkt på takstolarna, i det andra hur du klär in ett tak av råspont i underlagspapp, i det tredje hur du spikar strö- och bärläkt och i den fjärde och sista .

När plåten är på rätt ställe, skjut den mot takåsen. Det är även viktigt att denna blir rak. Tryck fast takplåtens fals från takfoten till takåsen. Sedan du har låst falsen, justera takplåtarna försiktigt så att deras nedre kanter ligger i linje, till exempel med. Dala-Profil har även passande tillbehör som infästning, bättrings- färg, kitt, tätnings- ban taksäkerhet och takavvattning.

Dala-Profils takplåt TPprofileras i plåtjocklek 5-mm och i ett flertal olika kulörer och beläggningar. Monteringsanvisning TP20. Undvik att skarva duken! Om du ändå måste skarva skall överlappet täcka minst ett takstolsfack . EPDM gummi som tätning mellan konsolkrok och fotplåt. Infästning av konsolkrok dim.

Rännplåt med max 9mm falsavstånd. Vid bandtäckning måste anslutningen mellan tak- täckningen och fot. Enkel förstorad hakfals med rörelsemån. Används endast vid skivtäckning med stålplåt och taklutning ≥ 18° samt för att skarva lister och beslag.

Icopal Taklim eller Icokitt.