Skiffer grythyttan


Monterar taksäkerhet så som bryggor,stegar, snöras skydd mm. Men även med utlänskt kvalitets skiffer som Spanskt,Argentinskt ,Norskt och Engelskt skiffer. Vi hjälper dig att lägga nytt tak.

Vi är specialister och leverantör av skiffer och skiffertak, anlita oss när du behöver hjälp med omläggning eller nyläggning av takskiffer. Se kontaktuppgifter, adress, karta, vägbeskrivning, telefonnummer, öppettider, m. Nu har verksamheten sju .

När man kör igenom grythyttan och passerar bensinmacken på vänster sida, 1meter efter besinmacken kommer en grusväg på höger sida, sväng in där. På den mindre vägen efter 6meter sväng vänster. Efter ytterligare en kilometer kommer en öppen plats med skiffer rester på höger sida. Parkera där och gå över.

Skapa en naturlig och trivsam miljö med oregelbunden skiffer i trädgården. Genom att lägga skiffer på gångar, trappor. Fördelarna med svensk skiffer är den höga kvaliteten och de vackra kulörskiftningarna som också finns naturligt i omgivningarna. Färg: Mörkgrå som torr, svart när den är våt.

Vi tillhanda håller skiffer från Norge, Englan Spanien och Argentina.

Vi köper även upp begagnade takskiffer och utför även rivning av gamla skiffertak. Klassisk oregelbunden skiffer från Offerdal är efterfrågad världen över. Med mörk, skimrande skiffer kan du lägga golv såväl ute som inne. Välj mellan oregelbunden skiffer eller sågade plattor för en stramare stil.

Allt i Sten är dessutom en av två . Jordens äldsta taktäckningsämne. Svensk näringsgrensindelning SNI. Takarbeten av andra material än plåt.

Bolaget skall bedriva byggnadsentreprenadverksamhet företrädesvis takläggning med skiffer och annan sten, stenarbeten, import av sten ävensom idka därmed förenlig. Grythyttan i ord och bild. Sjöarna Mellan måltiderna passar . Att hitta skiffer -specialister är lätt. Men det tar tid att boka in dem.

Jag har arbetat med skiffer i år och haft bolaget i år, berättar Jörgen Lindén. Vi har fullt upp med jobb året runt i Sverige . Tillsammans har vi lång erfarenhet och olika perspektiv på och av renoveringar, reparationer och underhåll av skiffertak. Bilden till vänster visar mönsterläggning med rundhuggen skiffer på korets södra takfall, Gräsmarks kyrka.

I Glava bryts en ljus glimmerskiffer. I alla tre områdena startade brytningen .

På andra sidan bilvägen ligger de mer spektakulära, vattenfyllda brotten. Tvävänigt timmerhus med gulmälad stäende locklistpanel och skiffer – täckt sadeltak . Den är typisk för Bergslagen – knuttimra spånklädd och rödfärgad. Såg det på besök hos ett par och det var jättesnyggt.